Design Cabinet CZ

23.01. 2010

Unie výtvarných umělců ČR upozorňuje

Právo a zákony

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nastala od 1. 1. 2010 důležitá změna v platebním styku se zdravotními pojišťovnami, správou sociálního pojištění apod. - nerozhoduje již datum odeslání pojistných částek, ale datum jejich připsání na účet příslušné instituce. Od ledna 2010 se tedy v případě placení na účet za den platby pojistného považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příjemce. Je-li termín platby např. do 20. dne každého měsíce, pak je třeba počítat s odesláním o 3 - 4 dny dříve.

Podrobněji na příkladu sociálního pojištění:
http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/platba-pojistneho/placeni-pojistneho-na-duchodove-a-nemocenske-pojisteni-osvc-od-1-1-2010-v-souvislosti-se-zmenou-zako.htm
Informační středisko UVU ČR v Brně: www.uvucr.cz

 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu