Design Cabinet CZ

24.11. 2022

Uskromnit se na Vánoce? Pražáci a Ostraváci jsou proti!

Design v souvislostech

Lepší, než se nechat formálně unášet nepodloženými marketinkovými řečmi o udržitelnosti designu a architektury, je vnímat přímo realitu a pracovat s ní. Tam snadno zjistíme, zda máme šanci inovacemi něco opravdu změnit, nebo půjde vše stále pohodlně konvenčně po staru.

Titulek v Právu 3. listopadu 2022 samozřejmě zněl mírněji než nadpis našeho článku, aby se pravda někoho náhodou příliš nedotkla. Šlo o debatu o rozsahu vánočních atrakcí. Starostové poctivých českých měst jsou připraveni omezit vánoční osvětlení nebo dětská kluziště. Nic by to neubralo na kouzlu svátků, s nimiž se především ohlížíme do historie, která byla oproti dnešku skromná. Bruslilo se tehdy, když byl opravdu mráz a svítilo svíčkami nebo petrolejkami. Navíc prosinec je především dobou tichého adventu, tak nač se vzrušovat zbytečnostmi?

Pokud jsou ale na radnicích populisté, jako v uvedené Ostravě nebo Praze, slyšíme od nich jinou řeč: Ať si lidé užijí. Není příjemné donekonečna šetřit a ohlížet se mna hospodárnost nebo ekologii!

Podobně arogantní závěry byly vidět na internetu nedávno v diskusi o zákazu benzínových sekaček trávy a jejich náhradě akumulátorovými. Proti byli zejména lidé z venkova, kterým nechybí čistý vzduch ani ticho. Argumenty, které na svoji obhajobu užívali, byly tak hloupé, že ani nemá cenu je opakovat.

Každý, kdo chce dnes vypadat aktuálně a mluvit o udržitelnosti, měl by udělat nejdříve zásadní rozhodnutí: Budu jezdit výtahem, když nejsem invalida? Musím se létat koupat na Mallorcu, když máme v Čechách tolik romantických jezer? Není nesmysl se dopravovat na sportoviště osobním autem?

Není co dodat. Jen konat.

 

Tomáš Fassati

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu