Design Cabinet CZ

07.04. 2022

Výběrové řízení na místo vedoucího ateliéru Design interiéru na Fakultě umění a designu UJEP

Bazar

Děkan fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem  vypisuje výběrové řízení na  místo odborného asistenta ateliéru Design interiéru na Katedře designu s úvazkem 1.0

Obě pozice s nástupem od 1. 9. 2022.

Požadavky:

 • Předložení portfolia a referencí o dosavadní tvůrčí činnosti v oboru
 • VŠ vzdělání a dlouhodobá praxe v oboru, titul Ph.D., doc. nebo prof. preferován
 • Návrh koncepce a rozvoje ateliéru
 • Dobrá znalost anglického jazyka
 • Morální bezúhonnost

Uchazeč dodá:                                         

 • Profesní životopis
 • Portfolio (v elektronické formě)
 • Koncepci zaměření a rozvoje ateliéru – (ve formě textového dokumentu)
 • Doklady o vzdělání
 • Výpis z rejstříku trestů       

V rámci výběrového řízení uchazeči představí svou dosavadní práci v oboru a návrh koncepce zaměření a rozvoje ateliéru.

Přihlášky s profesním životopisem, úředně ověřenými doklady o vzdělání a výpisem z rejstříku trestů zasílejte poštou na: Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí n. L nebo elektronicky na e-mail: personalni@ujep.cz do 30. 4. 2021.

Bližší informace k výběrovému řízení naleznete na tomto odkaze: https://fud.ujep.cz/wp/wp-content/uploads/2022/03/informace-k-vyberovemu-rizeni-fud-di.pdf

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu