Design Cabinet CZ

17.11. 2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová hledá vedoucího Ateliéru fotografie a jeho asistenta/asistentku

Bazar

Ateliér je v současnosti etablován jako Ateliér fotografie, ale běžnou praxí jsou přesahy do
různých médií. Uchazeč by měl představit novou koncepci a strukturu výuky, která případně
může navázat na dosavadní zkušenost Ateliéru a zároveň obohatit spektrum přístupů
nabízených Katedrou volného umění, a prokázat předpoklady, které má pro pedagogickou
roli v tomto Ateliéru.
Kvalifikační předpoklady pro obě pozice

 •  VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • v případě, že se nejedná o rodilého mluvčího, dobrá znalost českého jazyka (úroveň B2 dle evropského kvalifikačního rámce)
 • pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány. (Výuka probíhá v českém jazyce, komunikace v anglickém jazyce je však běžnou součástí provozu Ateliéru.)

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči)

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky;
 • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie);
 • doklad o předešlém pedagogickém působení, působil-li uchazeč/uchazečka na jiné VŠ, VOŠ;
 • kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 6. ledna 2020 na adresu Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení.
Předpokládaný nástup je začátek akademického roku 2020/2021.
Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím
osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.
Průběh výběrového řízení
Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucí/vedoucího společně
s uchazečem o pozici asistenta/asistentky (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před
odbornou komisí se účastní oba uchazeči.
První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 13. ledna 2020. Platné
přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni
uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce
16. ledna 2020. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí
a přítomnou veřejností.
Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do
23. ledna 2020.
Více informací v příloze

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu