Design Cabinet CZ

17.11. 2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová hledá vedoucího Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistent/asistentka.

Bazar

V  současnosti je ateliér etablován jako Ateliér intermediální konfrontace s přesahy do
různých médií. Uchazeč by měl představit novou koncepci a strukturu výuky, která případně
může navázat na dosavadní zkušenost Ateliéru a zároveň obohatit spektrum přístupů
nabízených Katedrou volného umění, a prokázat předpoklady, které má pro pedagogickou
roli v tomto Ateliéru.
Kvalifikační předpoklady pro obě pozice

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • v případě, že se nejedná o rodilého mluvčího, dobrá znalost českého jazyka (úroveň B2 dle evropského kvalifikačního rámce)
 • pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány. (Výuka probíhá v českém jazyce, komunikace v anglickém jazyce je však běžnou součástí provozu Ateliéru.)

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči):

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky;
 • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie);
 • doklad o předešlém pedagogickém působení, působil-li uchazeč/uchazečka na jiné VŠ, VOŠ;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky je nutno zaslat / odevzdat nejpozději do 2. ledna 2020 na adresu Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení.
Předpokládaný nástup je začátek akademického roku 2020/2021.
Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím
osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.
Průběh výběrového řízení
Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucí/vedoucího společně
s uchazečem o pozici asistenta/asistentky (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před
odbornou komisí se účastní oba uchazeči.
První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 7. 1. 2020. Platné přihlášky
budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří
budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 9. ledna 2020.
Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou
veřejností.
Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do
17. ledna 2020.
Více informací v příloze.

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu