Design Cabinet CZ

18.03. 2023

Vysoká škola uměleckoprůmyslová vydala knihu pro návrháře obytného interiéru

Recenze

UMPRUM v Praze potvrdila vydáním nové knihy Bydlení – navrhování bytového interiéru architektky Ivy Potůčkové své postavení mezi třemi českými vědeckými pracovišti věnujícími se ergonomii. Obor převzal na VŠUP od předchůdců ze zlínské školy umění známý designér Zdeněk Kovář, který během života spolupracoval při výuce s řadou vědců – lékařů, psychologů a inženýrů. V současnosti se mu v Praze věnuje Tomáš Fassati, kterému se podařilo vytvořit pro studenty ergonomickou laboratoř sloužící nejen výuce, ale také výzkumu, jež je nyní na uměleckých školách velmi preferován.

Kniha, kterou vydalo nakladatelství UMPRUM, vznikala během doktorandského studia své autorky. Práci na ní podnítil minulý rektor profesor Jindřich Smetana, jehož zásluhou se studenti architektury VŠUP zatím jako jediní v republice od roku 2010 soustředěně seznamují s důležitou problematikou komplexní interakce uživatele interiéru s prostředím včetně jeho detailů.

Struktura publikace Ivy Potůčkové je přehledně členěna a veškerá popisovaná problematika je ilustrována množstvím názorných ilustrací, které dobře zvýrazňují význam informací a podporují jejich pochopení. Celá kniha věnuje důslednou pozornost také dětem a handicapovaným osobám. Publikaci ocení nejenom architekti a jejich školy, ale přirozeně také designéři interiérů.

Úvodní kapitola seznamuje se základní problematikou fyzické ergonomie – s antropometrií a je zakončena zajímavou ontogenetickou studií, která se věnuje proměně struktury užívaných předmětů od nejnižšího věku po období -náctiletých. Druhá kapitola je zaměřena na mobilitu v obytném interiéru a také na důležitou problematiku kontaktu lidského organismu s exteriérem. Autorka tím podtrhuje důležité postavení kognitivní psychologie v rámci oboru ergonomie.

Další kapitoly jsou postupně věnovány specializovaným typům obytných místností podle činnosti: příprava stravy, stolování, relaxace, spánek, hygiena a práce. Vynechána není ani problematika úložných prostor.

Důležité je upozornit na závěrečnou kapitolu knihy nazvanou ne příliš výstižně Technické parametry interiéru. Je v ní řešeno celé široké spektrum ergonomické problematiky mikroklimatu a s ním spojených jevů. Autorka se samozřejmě pro potřeby projektantů vypořádává s řadou technických popisů, ale z hlediska uživatele jsou důležité její komentáře vztahující se k teplotě, čistotě vzduchu, akustice, osvětlení apod. Tato část knihy neobsahuje všechny potřebné podrobnosti, ale je důležitým podnětem pozornosti projektanta ke kvalitám, které mohou být mnohdy důležitější než rozměrová problematika. Ne vždy si to dosud uvědomujeme, a tak není divu, že Světová zdravotnická organizace musí bohužel stále konstatovat zvyšující se podíl novostaveb zapříčiňujících nechvalně známý syndrom SBS (Sick Building Syndrom).

Přínosem publikace Ivy Potůčkové je také značně komplexní soupis technických norem a legislativy provázejících navrhování obytných staveb. Ocenit je rovněž třeba funkční grafickou úpravu, která přehledně člení jednotlivé dvojstrany. Pochvalu si zaslouží i samotné nakladatelství VŠUP, případně jeho ediční rada, neboť v českém prostředí včetně uměleckých škol není zatím běžné knižní tituly s ergonomickou problematikou vydávat.

 

Jan Veselý

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu