Design Cabinet CZ

20.11. 2022

Vysoká škola uměleckoprůmyslová zavedla progresívní software Tecnomatix Jack

Ergonomie

Pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová se letos zařadila mezi progresívní školy designu, které používají nejen běžný software pro navrhování, ale také náročný počítačový program pro kontrolu interakce produktu s tělem uživatele. Jde o oblast vědy zvané „human factors“, pro níž společnost Siemens vyvíjí software tradičně nazývaný „Tecnomatix Jack“. Od letošního roku má UMPRUM v souvislosti se vznikem laboratoře ergonomie akademickou licenci programu přístupnou v počítačové učebně v novém technologickém centru v Mikulandské ulici. Poslouží jak výuce ergonomie, tak podpoře navrhování ateliérových prací designérů i architektů.

Software umožňuje nejen zobrazení interakce designu s tělem uživatele na běžných displejích, ale také v brýlích virtuální reality, které se ve školních ateliérech designu začínají používat. Z tuzemských škol designu program využívá zatím jen odbor průmyslového designu VUT Brno. V budoucnosti lze očekávat, že software poslouží k objektivnímu ověřování, zda daný návrh splňuje reálně podmínky kvality UX-designu, které je možné zatím úspěšně předstírat sofistikovaným slovním komentářem.

 

Jiří Svoboda

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu