Design Cabinet CZ

26.02. 2024

Zaostřeno na nevidomé a slabozraké

Design v souvislostech

Od roku 2019 je 4. leden mj. Světovým dnem Braillova písma. Při této příležitosti letos ve svém textu na serveru Packaging Europe provedl Steven Brownett-Gale, vedoucí marketingu v britské společnost Origin Pharma Packaging čtenáře tím, jaké kroky podniká farmaceutické balení směrem k inkluzi zrakově postižených spotřebitelů, od taktilního (dotykového, hmatového) designu po prvky chytrých obalů. Hlavním cílem je vytvořit obal, se kterým se bude snadno manipulovat a bude všestranně intuitivní a vstřícný k uživateli bez ohledu na druh postižení. Studie potvrzují, že zrakově postižení nebo nevidomí jsou více ohroženi chybami v medikaci. Například blistry s prohlubněmi na jednotlivé tablety usnadňují dávkování více než lékovky. Hlavním zdrojem informací pro zrakově postižené je Braillovo písmo, ale digitální inovace přinášejí větší bezpečí pacientů, zajišťují integritu léčby, správné dávkování, a dokonce mohou zabránit pacientům v užívání padělaných léčiv. Například senzory mohou kontrolovat „čerstvost“ léku. Chytré QR kódy zpřístupňují hlasovou verzi informací přes chytrý telefon. Vývoj komunikace na blízkou vzdálenost (NFC) přidal navíc možnost chránit se před padělanými léčivy kontrolou jejich legitimity.

Jen ve Spojeném království žije přes dva miliony osob, které ztratily zrak, a je registrováno 340 000 nevidomých nebo slabozrakých. Navíc obyvatelstvo země stárne, v následujících 25 letech se počet osob starších 85 let zdvojnásobí na 2,6 milionu.

Japonský dodavatel digitálních tiskových strojů Roland DG si při příležitosti Světového dne Braillova písma objednal průzkum mezi 500 britskými dospělými se zrakovým postižením. 81 % z nich věří, že značky by měly být nuceny zákonem učinit svoje výrobky mnohem přístupnější, a cítí, že by měla existovat legislativa, která zajistí, aby klíčové informace o výrobku na obalu byly dostupné pro všechny. 37 % osob cítí, že značky nedělají dost pro to, aby obaly byly přístupné všem. 31 % konstatuje, že na obalech nejsou pomůcky jako braille nebo QR kód, takže nemají klíčové informace o složení nebo alergenech. 74 % si kvůli nedostatečným pokynům na obalu při nakupování vybralo špatný výrobek. Tyto druhy omylů vedly u mnoha k pocitům celkové nespokojenosti (51 %), plýtvání penězi (39 %), výběru něčeho, co nemohou konzumovat kvůli dietnímu režimu (31 %), a dokonce ke koupi něčeho, na co jsou alergičtí (23 %). Roland DG tvrdí, že nedostatečně přístupné obaly vedly 26 % osob se zrakovým postižením k tomu, že nenavštěvují supermarket. 23 % shledává zkušenost s nakupováním v obchodě stresující.

Ambasadorkou své tematické kampaně Roland DG jmenoval hvězdu sociálních médií, handicapovanou aktivistku Lucy Edwardsovou (viz video tohoto týdne): „Představte si svět, kde jsou všechny lahve, krabice, plechovky úplně stejné. Každý den se probudím do světa vidoucích, který není pro mě. Před deseti lety jsem ztratila zrak – a tím i svou nezávislost. Jedině když se svět stane taktilní, bude pro mě konečně živý. Proto mě těší spolupráce s Roland DG na zvýšení povědomí o této důležité problematice. Musíme pro zrakově postižené udělat více, aby žili nezávislým a zdravým životním stylem. Informace pro alergiky jsou záležitostí života a smrti.“

Stephen Davis, marketingový ředitel, EMEA, Velká Británie & Irsko: „Naprosto každý má právo vědět, co kupuje – a klíčem k tomu je přístupnost balení.“ 

Zajímavé novinky zahrnují zavedení čárových kódů NaviLens na náhražkách masa Quorn a partnerství mezi společnostmi Zappar a Bayer Consumer Health UK při zavádění QR na balení gelu Canescool. 

V Brazílii žije 6,5 milionu osob se zrakovým postižením (podle sčítání provedeného Brazilským ústavem pro geografii a statistiku IBGE). Výrobce nápojů Minalba Brasil ze skupiny Edson Queiroz zahájil rok 2024 uvedením minerální vody Indaiá v perlivé i neperlivé verzi v 269ml hliníkových plechovkách, jejichž pozoruhodným rysem je závazek inkluze: na víčku nesou informace v Braillově písmu. Nejdřív budou k dispozici v různých maloobchodních prodejnách na severovýchodě, počínaje státy Ceará a Pernambuco, s plány na rozšíření do ostatních států v této oblasti v blízké budoucnosti. 

Nadnárodní společnost Unilever se loni spojila s projektem Be My Eyes, aby prostřednictvím umělé inteligence do své strategie propojených obalů přidala silné nové nástroje pro nevidomé nebo slabozraké nakupující. Be My Eyes je jediná 100% aplikace zdarma, jež umožňuje nevidomým, slabozrakým a hluchoslepým získat administrované informace od dobrovolníků, vyškolených zástupců podpory zákazníků a umělé inteligence. Výsledkem partnerství s Unileverem bylo přidání administrovaných QR kódů (AQR), které vyvinul specialista na počítačové vidění Zappar, na výrobky Persil a Colman ve Spojeném království. AQR kódy připojují k běžnému QR kódu vzorec z teček, díky němuž je lze detekovat z mnohem větší vzdálenosti – až 1,1 metru, což je přes sedmkrát víc než u normálního QR –, aby v obchodě nebo doma našli žádaný výrobek. Unilever technologii nejprve vyzkoušel jako Colman Singapore Noodles Meal Maker. Do AQR kódů ukládá informace o pracovním postupu, recyklaci a o složení a výživových hodnotách, a to buď přes hlasový popis, anebo k zobrazení větším písmem. Naskenování AQR z obalu navede nakupující na aplikaci Be My Eyes a spojí je buď s dobrovolníkem, který jim přečte popis a návod na vaření, nebo s virtuálním chatbotem, jenž k reakci na receptury nebo otázky o vaření využívá schopností umělé inteligence Chat GPT-4. Unilever spolupracuje na zaškolování dobrovolníků a poskytuje konkrétní informace a údaje o výrobcích pro chatbot, včetně možnosti přepojení na horkou linku Colmanu. Společně budou sbírat zpětnou vazbu od uživatelů k optimalizaci technologie s cílem zavést ji u ostatních výrobků, kategorií a zemí a sdílet s jinými podniky nejlepší praxi.

Mike Buckley, CEO, Be My Eyes: „285 milionů nevidomých a zrakově postižených spotřebitelů na světě kupuje stejné výrobky jako kdokoliv jiný. Obtíže s přečtením složení a pracovních postupů jim dlouho mařily zážitek z vaření.“

Caspar Thykier, spoluzakladatel a CEO, Zappar: „Naše integrace s Be My Eyes je skutečně významným krokem, aby se přístup k informacím stal základním lidským právem. Toto je začátek nového typu ‚výrobku jako služby‘.“

Převzato z https://www.packaging-cz.cz/2024/02/zaostreno-na-handicapovane

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu