Design Cabinet CZ

25.04. 2022

Zemřel Zdeněk Kolářský

Historie a osobnosti

Ve věku 90 let zemřel významný český medailér a sochař Zdeněk Kolářský.

Ve své rozsáhlé tvorbě v oblastech českého medailérství a sochařství propojoval další obory výtvarné a užitné tvorby, a to především typografii. V tvorbě log realizovaných v různých kovech se nebránil ani jejich delikátním kombinacím.

Ačkoliv základem jeho realizací byly významné veřejné či soukromé zakázky, propojoval vždy figurální námět koncepčně s textovou složkou díla do integrálního uměleckého artefaktu se zřetelem na místo uplatnění.

Vytvářel volné figurální plastiky, portrétní busty známých osobností, reliéfy a plakety. Velkou oblastí Kolářského tvorby jsou návrhy ražených i litých medailí a mincí, mincovní ražby, plakety nebo jejich modely. Specifickou část tvorby tvoří návrhy na insignie univerzit, měst či dalších zadavatelů. Tomuto oboru šperkařství s výrazným prvkem monumentality se věnoval s citem pro detail.

Zdeněk Kolářský se narodil v Kostelci nad Orlicí. Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě studoval obor figurky (1947–1951). Následně studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, absolvoval v roce 1956 v ateliéru modelování, glyptika a užitá plastika u architekta Karla Štipla, což bylo pro jeho dílo zásadně formativní.

Ve výtvarně silném ročníku se z ateliérů zabývajícími se prostorovou tvorbou setkal například s Václavem Cíglerem, sochaři a keramiky Lubomírem Šilarem a Vlastimilem Květenským a sklářským výtvarníkem Ladislavem Olivou. Ve Štiplově ateliéru končil studia s Miroslavem Plátkem a Zdeňkem Šlachtou.

Následující tvůrčí život, který dělil mezi Prahou a rodným Kostelcem nad Orlicí, vyplnil Kolářský velkým pracovním nasazením. Spolehlivým spolupracovníkem mu byl dlouhá léta jeho syn Petr. Zdeněk Kolářský tvořil často pro východní Čechy, města a univerzity. Pardubický kraj a jeho galerie obdaroval rozsáhlými výsledky své tvorby, jež jsou prezentovány ve stálých expozicích. Jeho dílo je vystaveno zejména ve Východočeské galerii v Pardubicích a Městském muzeu Lanškroun.

Rodný Kostelec nad Orlicí a především Lanškroun se staly doslova galeriemi pod širým nebem s velkým množstvím jeho pamětních reliéfů a sochařských realizací. Velkou část tvůrčího života spojil s Národní bankou, která mu poskytla prostor a podmínky pro unikátní realizaci včetně návrhů platidel. Do povědomí obyvatel Československa se dostal logotypem České pojišťovny (1971) s charakteristickými třemi listy uplatněné na více než 700 místech celé republiky po dlouhých 35 let. Navrhoval samozřejmě i další logotypy. Jako prestižní lze označit spolupráci na Nové scéně Národního divadla v Praze (1977–1983), na které se podílel s architektem a vizionářem Karlem Pragerem (1977–1983) společně se spoluautory skleněné fasády Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou. Navrhl a realizoval logotyp a jeho zhmotnění na fasádách budov Národního divadla a po změně označení realizoval také magické oko Laterny Magiky. K ikonickým realizacím národní identity patří symbolický řetěz (1979) kolem jezdecké sochy sv. Václava od J. V. Myslbeka na Václavském náměstí v Praze.

Zdeněk Kolářský obdržel množství cen a vyznamenání doma i v zahraničí. Je držitelem titulu zasloužilý umělec, hlavní město Praha, města Kostelec nad Orlicí a Lanškroun mu udělila čestné občanství.

Odešla výrazná tvůrčí osobnost ovlivňující veřejný prostor od 2. poloviny 20. století do současnosti zpodobňující výrazné prvky státnosti naší republiky.

Více informací na : www.muzeumlanskroun.cz/expozice/zdenka-kolarskeho-kabinet-minci

www.muzeumlanskroun.cz/nabizime/publikace/klin-zeny-privesky-a-aforismy

https://www.muzeumlanskroun.cz/nabizime/publikace/mezi-orlem-a-pannou-vyber-z-dilaceskeho-sochare-a-medailera

 

Dita Hálová

Městské muzeum Lanškroun

fotoarchiv MML

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu