Design Cabinet CZ

02.06. 2022

Zpackaná lanovka

Design v souvislostech

Média informují o „zpackané soutěži“ na design pražské petřínské lanovky a zdůrazňují při tom dvě podstatné myšlenky. První se zabývá kvalitou organizace a připomíná, že soutěže u nás bývají předražené. Toho si všimli mnozí z nás, když jsme měli s potěšením sledovat, že se u nás konečně více soutěží. A s cenou bohužel nesouvisí kvalita, neboť poroty nebývají dostatečně odborně komplexní. To byl podle českých médií zřejmě také problém soutěže na petřínskou lanovku, která nedokázala v zadání vymezit a při hodnocení pak dostatečně posoudit všechny potřebné kvality.

Byly také zveřejněny úvahy, že není jasné, zda lanovka je spíše technické nebo designérské dílo. Taková myšlenka jen potvrzuje současnou dominanci estetiky a absenci odborného vnímání dalších kvalit v oboru designu. Přitom metody komplexního hodnocení jsou promýšleny již dlouho, ale v praxi stále není dostatek chuti je užívat. Vždyť ono rozplývat se nad krásou designu je tak příjemné, stejně jako vést kolem něj laické komentáře suplující hodnocení specialistů.

Teorie designu dnes pravděpodobně nejhodnotněji přispívá k úvahám o komplexní analýze kvalit známým konceptem tzv. inteligentního designu, který představuje produkt navržený a vytvořený s optimálním vyvážením jednotlivých typů inteligence týmu. Nižší typy lidské inteligence (např. logická a prostorová) zajišťují dobrou funkčnost, vyšší typy vazbu produktu na lidský organismus, společnost a ekosystém. Nejvyšší typ existenciální inteligence pak garantuje profesní etiku. Jsou-li podle konceptu inteligentního designu sestavovány tvůrčí i hodnotící týmy, pohybuje se design v nejvyšších rovinách celkové kvality.

 

Jiří Mocek

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu