Design Cabinet CZ

Soutěž Národní cena za studentský design

Mezinárodní soutěž

www.studentskydesign.cz

 

Historie soutěže

 

1991 - 2007 

Národní cena za studentský design byla vyhlášena poprvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovala od roku 1991 do roku 2007 státní instituce Design centrum České republiky.

 

Do soutěží profesionálních designérů, které Design centrum ČR organizovalo, se od počátku hlásili se svými především školními pracemi také studenti, kteří byli hodnoceni ve vlastní kategorii. S přibývajícím počtem středních, vyšších a vysokých škol a univerzit, v nichž se studenti designu vychovávají, se zvyšovalo také množství přihlášených prací.

 

2008 – dodnes 

Od roku 2008 vypisuje soutěž pod názvem Národní cena za studentský design Design Cabinet CZ, z. s. Od roku 2018 společně s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, odbornými institucemi, profesionálními organizacemi a se zúčastněnými univerzitami a vysokými školami. Soutěží se o ocenění Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design.

 

Zvláštní ceny udělují rektoři a děkani univerzit a vysokých škola, ředitelé významných muzeí, odborných institucí a významných studií.

 

Soutěžní práce předkládá odborným porotám odborný garant soutěže – Design Cabinet CZ.

 

 

Cíl soutěže

 

Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami, ateliéry a studií v ČR i v zahraničí.

 

 

Soutěžní obory 

 

Od roku 2013 se soutěž rozdělila na dvě kategorie, které se pravidelně ob ročník střídají. První je 3D design – produktový, průmyslový, interiérový, transportní, oděvní design, architektura, sklo a porcelán aj., duhou pak vizuální komunikace – vizuální styl, kniha, typografie, plakát, fotografie a aplikace atd.

 

 

Účastníci soutěže

 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti designu všech domácích i zahraničních univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol  se zaměřením na design.

 

 

Poroty

 

Soutěž je anonymní, soutěží se pod registračními čísly. Soutěžní práce hodnotí tři nezávislé poroty. Mezinárodní vysokoškolská pedagogická porota a Národní středoškolská pedagogická porota jsou složeny z vybraných pedagogů. Třetí, mezinárodní porota je složena z nezávislých expertů, kurátorů muzeí, nejlepších profesionálních designérů ČR a respektovaných osobností oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou.

 

Způsob hodnocení

 

Všechny tři poroty hodnotí anonymně podle daných kritérií.

Mezinárodní vysokoškolská pedagogická porota a Národní středoškolská pedagogická porota nominují práce do mezinárodního kola. Ty hodnotí mezinárodní porota stejným bodovacím systémem a podle shodných kritérií hodnocení. Vymezuje hranice pro ocenění Excelentní studentský design, Dobrý studentský design a určí nositele Národní ceny za studentský design*JUNIOR a Národní ceny za studentský design*GRAND.

Nezávisle na hodnocení mezinárodní poroty udělují speciální odborné ceny rektoři a děkani univerzit a vysokých škol, ředitelé muzeí, odborných institucí, ateliérů a studií a nakladatelství.

 

Práce oceněné mezinárodní porotou získávají symbol soutěže, diplom, právo užívat logotyp ocenění, odborné stáže v ČR i zahraničí a produkty podporujících firem. Práce oceněné speciálními cenami získávají finanční částky a účast s ArtCampech Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

 

Výstavy

 

Z nominovaných a oceněných prací se sestavují dvě výstavy, které se pod názvy Nominace NCSD!!! a Nový (z)boží! prezentují v ČR. V zahraničí se prezentují výstavy pod názvem New G(o)ods!

 

 

Prohlédnout katalogy soutěže:

 

2022 – Studenti ateliéru Vizální komunikace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

2020 – autor Jakub Heyduk

2019 – autor Vojtěch Liebl

2018 – autor Jakub Heyduk

2016 – autorka Lucie Kaslová

Upozorněte nás na dobrý design!

Nominovat designéra či firmu

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu