Design Cabinet CZ

07.10. 2013

Další porušování autorských práv v designu – tentokrát firmou Sapeli

Právo a zákony

V roce 2005 vypracoval Ing. arch. Hynek Maňák 4 soutěžní návrhy dveří a přihlásil je do soutěže Sapeli 2006 organizované pod garancí tehdejšího Design centra ČR. Návrh 02 postoupil do druhého soutěžního kola, ostatní návrhy nebyly v rámci soutěže vyhodnoceny. Návrh dveří 01 byl v roce 2006 zapsán pro Hynka Maňáka u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR jako průmyslový vzor pod číslem zápisu 33612. 

V roce 2010 zahájila firma Sapeli výrobu dveří Bonalana a Unikum využívající princip průsvitných pruhů ve dveřích podle návrhu 01 bez souhlasu vlastníka průmyslového vzoru nebo získání licence k jeho užití. Sapeli bylo vyzváno k ukončení porušování práv k průmyslovému vzoru. Sapeli místo toho podalo návrh na výmaz průmyslového vzoru u ÚPV, který však byl ÚPV pravomocně zamítnut. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012 pravomocně potvrzen i rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 08. 04. 2013, jež zavázal firmu Sapeli: zdržet se po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 33612 uvádění na trh, výroby, nabízení, dovozu, vývozu či skladování výrobků tam vyobrazených, jak odpovídá i katalogovému označení Sapeli z roku 2010 Bonalana, model 13 a 20.

Tento rozsudek odmítá firma Sapeli respektovat, a proto je ing. arch. Hynek Maňák nucen zahájit exekuční řízení.

Podklady viz příloha

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu