Design Cabinet CZ

14.01. 2022

Diakritický manuál Radka Siduna z Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Recenze

Nakladatelství UMPRUM vydává Diakritický manuál, první obrazový manuál tvorby diakritiky latinkových písem, na který čekali typografové a písmaři na celém světě.

Jak si poradit s diakritickými znaménky, když ve vybraném fontu chybí, nebo jsou ošklivé či nebo špatně čitelné? Tak by se dal nejsnáze popsat přínos nejnovější knihy Nakladatelství UMPRUM Diakritický manuál. Jeho autorovi, typografu Radku Sidunovi, se podařilo sestavit první učebnici tvorby diakritiky latinkových písem na světě zahrnující jak teorii, tak především konkrétní příklady.

Kniha reaguje na rozmach digitální typografie, která sice nabídla obrovskou škálu různých písem, avšak u mnohých abeced se nepočítalo se speciálními znaky a diakritickými znaménky především střední Evropy, tedy i akcenty češtiny.

Jeho publikace se věnuje třem desítkám typů písma a nabízí podporu 33 nejběžnějším jazykům latinky. Příklady použití ukazuje na různých stylech, změnách daných sklonem, šířkou, nebo tloušťkou. Hlavním přínosem publikace je vizuální zobrazení všech příkladů, které pomohou k co nejsnadnějšímu řešení.

Diakritická znaménka jsou součástí kulturního dědictví většiny evropských národů. Diakritický manuál toto dědictví zachycuje a v souhrnné a srozumitelné podobě zpřístupňuje všem tvůrcům písma, kteří mají zájem na tom, aby jejich produkce respektovala lokální typografické zvyklosti“, hodnotí novou publikaci typograf Filip Blažek.

Nabídka vydávaných titulů Nakladatelství UMPRUM je široká a pestrá. Velkému zájmu se těší především knihy, které pomohou s rozšířením praktických znalostí svých čtenářů. Mezi takové se řadí i nejnovější titul, kniha Radka Siduna, Diakritický manuál, nenahraditelná pomůcka pro tvůrce písma nejen v Čechách, ale především v zahraničí. Publikace je čtenářům dostupná jak v české, tak anglické verzi.

Podrobné informace o knize najdete v přiložené tiskové zprávě, nebo krátkém videu: https://youtu.be/To88tcvl8j8 a v příloze.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu