Design Cabinet CZ

18.01. 2019 - 02.03. 2019

A1.zip

Výstavy

Výstava absolventů Ateliéru architektury I pod vedením Jindřicha Smetany a asistentů Pavly Grünerové a Josefa Čančíka

Co spojuje absolventy Ateliéru architektury I (A1) a jak studium ovlivnilo jejich práci? Nejen historii ateliéru v letech 2000 – 2014, kdy jej vedl minulý rektor prof. Jindřich Smetana spolu s asistenty Pavlou Grünerovou a Josefem Čančíkem, zachycuje výstava A1.zip v pražské Galerii UM do 2. března 2019.

Na základě nejrůznějších fragmentů dochovaného archivu se kolektiv autorů výstavy pokusil zprostředkovat a popsat specifičnost a charakter ateliéru. Zachycují jeho historii, jak je uchována v osobních vzpomínkách jeho absolventů a pedagogů nebo v pracích, jež v ateliéru vznikly.

A1.zip v Galerii UM představí kolekci modelů a vizualizací školních prací bývalých studentů A1. Návštěvníci se budou moci sami přesvědčit, nakolik studium ovlivnilo jejich další profesní vývoj, a zda se dá vypozorovat nějaké specifické pojítko v tvorbě absolventů tohoto ateliéru.  

Nedílnou součástí projektu je stejnojmenná doprovodná publikace, která slouží i jako záchytný, pevný bod výstavy. Pracuje s informacemi, které autoři výstavy nalezli v různých záznamech, i s materiály, které jim zaslali sami absolventi. Tuto dokumentaci doplňuje dvanáct rozhovorů jak s bývalými studenty, tak pedagogy. Autoři dbali na to, aby jejich výběr byl co nejrozmanitější a co nejlépe zdokumentovali jak dobu studia v ateliéru, tak ukázali různorodost názorů, přístupů k tvorbě. Stejně jako datový archiv jsou rozhovory jen dílčím zdrojem informací a vzpomínek, jako celek ale dávají tušit, jak tehdy studium skutečně bylo.

Výstava a doprovodná publikace jsou zároveň podnětem ke společnému setkávání. A tomu dopomáhá i doprovodný program. Ze společných setkání si organizátoři slibují debaty na různá témata a mnoho dalších nových informací, která se týkají nejen praxe a studia. Přesný termín jednotlivých akcí bude s předstihem anoncován na webu a sociálních sítích Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Autory výstavy jsou Alžběta Brůhová a Jakub Herza, o grafiku se postaral Matúš Buranovský

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1                                            Otvírací doba:
Po – So od 10 do 18 hodin
Vstup zdarma

Více informací v příloze a na www.vsup.cz

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu