Design Cabinet CZ

11.01. 2022 - 11.01. 2022

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Soutěže

V mezinárodní soutěži o Národní cenu za studentský design rozhodují o udělení ocenění Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design tři na sobě nezávislé mezinárodní poroty. Nezávisle na jejich hodnocení udělují zvláštní ceny rektoři a děkani univerzit a vysokých škol, ředitelé muzeí a významných institucí nebo odborných společností.

 

Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze udělila cenu Sebastianovi Vlasákovi z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za porcelánové plastiky Brouk (O tom jak je žití pestré). Jeho vedoucím ateliéru je MgA. Antonín Tomášek.

         

Členka mezinárodní poroty, vedoucí Centra designu a užitého umění Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Iva Knobloch, Ph.D.práci ohodnotila:

Porcelánová plastika Brouk (Kupé, Komise, Sprcha) je dalším z projevů navrácení drobné figurální plastiky do interiéru.

Plastika Brouk nabízí mnohovrstevnaté čtení: proměna Kafkovy postavy Řehoře Samsy v brouka a reakce okolí na ni se propisují do osobního příběhu autora. Stejně jako pro Franze Kafku i pro autora plastiky vyjadřuje výstižně poloha alegorické karikatury a hořkého sarkasmu stav „jinakosti“ v různých společenských a osobních situacích. Osobní téma transgenderové „proměny“ zde dostává obecnější a hlubší existenciální význam

 

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Plzni předala cenu Sebastianovi ředitelka Uměleckoprůmyslového musea PhDr. Helena Koenigsmarková. 

Autor získával diplom a možnost odkoupení díla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze za přiměřenou finanční odměnu.

 

  Foto: Denisa Jurášková

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu