Design Cabinet CZ

11.01. 2022 - 11.01. 2022

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni

Soutěže

V mezinárodní soutěži o Národní cenu za studentský design rozhodují o udělení ocenění Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design tři na sobě nezávislé mezinárodní poroty. Nezávisle na jejich hodnocení udělují zvláštní ceny rektoři a děkani univerzit a vysokých škol, ředitelé muzeí a významných institucí nebo odborných společností.

 

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni doc. akad. mal. Josef Mištera udělil v NCSD 2021 tři ceny. 

 

Lucii Charvátové za Střední uměleckoprůmyslov školy sklářské v Železném Brodě za provlékací dřevěnou hračku Cochin. Jejím pedagogam je MgA. Tomáš Rýdl

Pomocí tradičních materiálů, postupů i tvarosloví, vytváří autorka originální dětskou stavebnici, která pěstuje nejen manuální zručnost a estetické cítění, ale také kreativního ducha. Využití minimálních prostředků k docílení maximálního efektu je zásada všech ikonických dětských hraček a potenciál stát se takovou, v sobě nese i stavebnice Cochin.

 

Betty Khananayevové z HIT Holon Institute of Technology v Izraeli za muzeum rozšířené reality v oblasti životního prostředí (konečný projekt v interiérovém designu), vedoucí pedagog Yoram Nidam

Výrazný architektonický koncept s obsahově i formálně pevnou vazbou na místo určení. Pracuje s velmi aktuálními otázkami ekologie a zodpovědného chování k našemu prostředí. Autorka zároveň využívá nejmodernější technologie k vykreslení možných důsledků lidského počínání.

 

Jau, Li-Heng z National Cheng Kung University, Taiwan za Krajinu víry  

(Současnou interpretaci primitivního uctívání), vedoucí pedagog Lin, Ching-Chuan

Obdivuhodný architektonický koncept, který spočívá na hlubokém porozumění kulturní historie, lokálních urbanistických principů, geologických předpokladů a dalších aspektů, které mohou mít vliv na společenský dopad celého projektu. Koncepce je kompositem citlivých i radikálních zásahů do území, kde se snoubí městská zástavba s divokou přírodou a snaží se využít potenciálu genia loci a vtisknout mu moderní duchovní rozměr

 

Každý z autorů získal vedle diplomu finanční odměnu 10 000 Kč. Ceny předal na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Plzni proděkan fakulty MgA. Vojtěch Aubrecht.

Foto: Denisa Jurášková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu