Design Cabinet CZ

30.07. 2019 - 30.07. 2019

Co bude dál? - Národní cena za studentský design 2019

Soutěže

Všem účastníkům soutěže o Národní cenu za studentský design 2019 (jednotlivým studenům i školam) bude během prvních čtrnácti červencových dnů zasláno registrační číslo, pod nímž budou jejich práce soutěžit. Současně dostanou fakturu na zaplacení registračního poplatku. Číslo faktury se bude shodovat s registračním číslem. 

 

Během prázdnin ohodnotí všechny práce dvě na sobě nezávislé národní pedagogické poroty. Ty určí, které práce budou nominovány na Národní cenu za studenstký design 2019.

Výsledky prací národních pedagogických porot budou všem zaslány e-mailem a současně yvvěšeny na webových stránkách http://studentskydesign.cz a http://www.designcabinet.cz.

 

O termínu dodání nominovaných prací k hodnocení mezinárodní porotou budou všichni informováni  e-mailem z Design Cabinetu CZ (info@designcabinet.cz) a Nadace SUTNAR-NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH).

 

Mezinárodní porota ohodnotí práce 5. září 2019.

 

Další důležité termíny

11. listopadu – 21. listopadu 2019: výstava vybraných nominovaných a oceněných prací Nový (z)boží! v DEPO2015 v Plzni;

14. listopadu 2019: vyhlášení výsledků soutěže v DEPO2015 v Plzni;

26. listopadu – 6. prosince 2019: výstava oceněných a vybraných nominovaných prací v atriu Fakulty architektury ČVUT v Praze.

 

Složení národních pedagogických porot a mezinárodní poroty bude zveřejněno v červenci 2019 na http://studentskydesign.cz a http://www.designcabinet.cz.

Současně zde bude zveřejněno, o jaká ocenění a odměny se soutěží. 

 

Sledujte proto http://studentskydesign.cz a http://www.designcabinet.cz I přes prázdniny!

 

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu