Design Cabinet CZ

Action Plagiarius – Organizace bojující proti napodobeninám

Action Plagiarius je organizace, která se za pomoci různých prostředků snaží informovat o problémech způsobených produktovým pirátstvím a kopírováním obchodní značky a současně se snaží účinně bojovat proti těmto zločinům. Padělání se vyvinulo do nejvážnější kriminality bílých límečků 21. století. ICC Conterfeiting Intelligence Bureau – divize Mezinárodní obchodní komory specializované na boj proti padělkům v Londýně varuje: „Co bylo kdysi považováno za domácký průmysl se nyní stalo vysoce sofistikovaným systémem organizovaného zločinu, který může ohrozit samotné uspořádání národních ekonomik, nedbá na bezpečnost a často zabíjí. To znehodnocuje reputaci podniků, zabraňuje investicím, podporuje terorismus a stojí každý rok stovky tisíc lidí jejich živobytí.“ Tento vývoj se urychluje globalizací, technickým pokrokem a anonymní distribucí pomocí takových kanálů jako je např. World Wide Web (www). Finanční ztráty z plagiátorství v číslech Evropská komise odhaduje, že 7-10% světového obchodu jsou padělky a že kopírování produktů způsobuje ztrátu světové ekonomice od 200 do 300 miliard Euro, stejně tak jako každoroční ztrátu několika set tisíců pracovních míst. Tato kriminalita má nadále stoupající tendenci. Nárůst potvrzuje také zákaznická statistika Evropské komise, která je každý rok uveřejňována. Ta konstatuje, že v roce 2006 zákazníci zadrželi více než 250 miliónů napodobenin v zemích EU (v roce 2005 to bylo 75 miliónů). Němečtí zákazníci nasbírali v roce 2006 padělky s tržní hodnotou 1,2 miliardy Euro – ve srovnání s rokem 2005 je to hodnota téměř pětinásobná. V roce 2008 celníci zadrželi více než 178 milionů padělaných výrobků na hranicích EU – tj. zvýšení o více než 100% oproti roku 2007.  Podle Evropské komise více než polovina (54%) z těchto „zmetků“, měla svůj původ v Číně. Přesto je padělání značek a výrobků celosvětovým problémem. Je třeba se zaměřit na veřejné odsouzení nejen těch, kteří vyrábějí plagiáty, ale také těch, kteří je nakupují a prodávají nebo dokonce úmyslně zadávají práci padělatelům. Ziskové marže z obchodu s napodobeninami jsou, alespoň v některých odvětvích, jako je například výroba léčiv nebo CD a DVD, vyšší než z obchodování s drogami. Hrozba trestního stíhání je však poměrně nízká. Podle Interpolu organizovaný zločin stále více financuje svou světovou činnost v obchodu s padělky – a ze zisků podporuje stávající obchodování s drogami, zbraněmi i s lidmi.  Z čeho pocházejí zisky z plagiátorství? Výrobě padělků nahrává také to, že pokleslo nadšení pro inovace produktů ze strany výrobců, přestože investice do výzkumu a vývoje pro inovaci napomáhají k zabezpečení výroby, zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření pracovních míst. Ne všechny vyvinuté produkty jsou však úspěšné a tzv. propadáky musí být bohužel také financovány. Bez nových nápadů by ale nevznikly žádné nové produkty. Napodobitelé sledují a kopírují pouze již osvědčené úspěšné produkty, po kterých existuje poptávka, a tím minimalizují možnou ztrátu ze zisku. Proto se nepouštějí do kopírování nových výrobků, které ještě nejsou osvědčené. Plagiátoři šetří na výrobě – často používají horší jakost materiálů, zadávají výrobní zakázky do cizích zemí, kde je mnohem levnější pracovní síla, profitují z práce dětí, a tak se obohacují obrovskými částkami z prodeje a vysokými výnosy z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Pracovníci ve výrobě jsou často bez ochrany před nebezpečnými stroji a škodlivými chemickými látkami – pracují v neuvěřitelně nehygienických podmínkách – výroba obalů, cigaret, léčiv a kosmetiky se koná „ za přítomnosti“ brouků, bakterií a plísní. Je podivuhodné, že spotřebitele neodradí od koupě padělků ani povědomost o špatných pracovních podmínkách, ani ohrožení jejich zdraví. Kvůli nedostatku citu pro odpovědnost mnoho imitátorů přehlíží běžné standardy týkající se kvality, ekologie a bezpečnosti, a tak vědomě dávají v sázku zdraví zákazníků, případně i jejich životy. „Ceny“ plagiátorství Alarmující je ta skutečnost, jak studie ukazují, že v 21. století, jsou padělky a plagiáty společensky akceptovány. Spotřebitelé často argumentují, že nízká cena je rozhodující faktor pro nákup. Mají zájem o značky, ale nejsou ochotni zaplatit cenu za původní, neimitované verze. Je proto důležité, aby zákazníci pochopili, že zdánlivě vysoká cena za originální produkt není výmysl ze strany výrobců, ale spíše odráží hodnotu věcně provedených služeb a investic. Proces od nápadu až po inovativní hotový výrobek připravený pro sériovou výrobu zabere dost času a je finančně nákladný. Zahrnuje mnoho fází vývoje, z nichž většina není laikovi jasná: od designu a konstrukce po strojní výrobu a kontrolu kvality, marketingové aktivity. Všechny tyto úkony, stejně jako služby a záruky jsou zahrnuty do koncové ceny. Pokud si zákazník koupí padělek - například sluneční brýle bez filtru proti slunečnímu záření nebo léky bez účinných látek, hazarduje se svým zdravím. Boj proti plagiátorství
 Aby bylo možné úspěšně bojovat proti pirátství značek a výrobků je třeba výrazně omezit dodávky. K zastrašení padělatelů by pomohlo také zvýšení pokut a trestů odnětí svobody. Dokud jsou ziskové marže podobné těm z obchodování s drogami a zároveň jsou tresty nízké, budou ve výrobě piráti pokračovat a dokonce i rozšiřovat své lukrativní podnikání. Dále je nezbytné potlačit poptávku již v zárodku. Politici, obchodní asociace a firemní skupiny musejí jednat koncentrovaně. Společně musejí zintenzívnit své komunikační úsilí s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů o tomto problému – je třeba informovat o rizicích a nebezpečí plagiátů, a naopak o hodnotě a výhodách originálních výrobků. Pouze tehdy, pokud spotřebitel pochopí důvody zdánlivě vysoké ceny originálních výrobků, bude ochoten zaplatit tuto cenu a omezí nakupování levných padělků. 
 Je zřejmé, že aktivity Action Plagiarius jsou prospěšné, jelikož už spoustu napodobitelů stáhlo zbytky zásob padělků z trhu a někteří podepsali smlouvy o přerušení činnosti nebo i odhalili své dodavatele Aktivity Action Plagiarius v bodech PR, informace, osvěta poradenství a podpora designérů a postižených společností soutěž padělků „Plagiarius Award“ – vyhlášení výsledků a výstava v rámci veletrhu Ambiente ve Frankfurtu světové výstavy a přednášky uvedení problému do globálních sítí navázat kontakt se zákonodárci a relevantními veřejnými autoritami (celnice, patentní úřad apod.) účast v kampani „Frankfurtský veletrh proti kopírování“ zpravodaj pro podporu členů online servis – www.designpublisher.com – pro zveřejnění nových designů Přes poradce pro designéry a společnosti, které byly postiženy plagiátorstvím dospěla Action Plagiarius k rozhodnutí, že je důležité registrovat práva duševního vlastnictví pro ochranu proti ziskuchtivým napodobitelům. Ti způsobují svým obětem snížení zisků a nárůst právních nároků na předměty. Bez registrace práv duševního vlastnictví existuje jen malá šance jak donutit padělatelé k odpovědnosti. Nová společnost designu, která existuje ve dvou verzích, nabízí podporu pro designéry a inovátory: a) Registrovaný průmyslový vzor společenství - smlouva nabyla platnosti registrací na Úřadě pro harmonizaci v Aliante ve Španělsku (www.oami.eu.int) - chrání nové vzory až 25 let - je v platnosti od 1. dubna 2003 b) Nezapsaný průmyslový vzor společenství - existuje pro jednoduché zveřejnění designu - chrání nové vzory max. 3 roky - je v platnosti od 6. března 2002 Co to znamená „zveřejnit“, a jak může být vlastnictví původního vzoru dokázáno při soudním řízení? www.designpublisher.com a jeho služby Plagiarius Consultancy GmbH (konzultace o pirátství) si dal za cíl představit nové vzory na internetu, a tím efektivně splňuje požadavky na „zveřejnění“. To garantuje, že vzhled výrobku je uveřejněný k určitému datu, a to je potřebným důkazem při případných sporech. V průběhu 12ti měsíců od prvního uveřejnění existuje možnost registrovat průmyslový vzor společenství na Úřadě pro harmonizaci v Aliante ve Španělsku. To umožňuje sledovat trh na 1 rok, a pak se rozhodnout, jestli je dostatečná tříletá ochrana nebo jestli by bylo rozumné zařídit 25ti-letou ochranu. Navíc www.designpublisher.com slouží jako prostředník mezi designéry a výrobci. Registrace dává designérům příležitost nabídnout svůj nový design potencionálním kocesionářům. I výrobci mohou procházet databázi a vybrat licencovanou nabídku. www.designpublisher.com plagiarius.com Olga Havlíková

Kontaktní údaje

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu