Design Cabinet CZ

Art Design Project

Nová položka Novou akvizíciou medzi slovenskými galériami zameranými na dizajn bude od apríla tohto roku Art Design Project. Nóvum tejto galérie je špecializácia na art dizajn, na presahy medzi (nielen) umením a dizajnom. Je reakciou na intenzívny pohyb, ktorý sa v tomto smere odohráva na medzinárodnej i slovenskej scéne. Svoje portfólio chce galéria budovať na prezentácii a propagácii kvalitných slovenských tvorcov, na výmene a konfrontácii zaujímavých projektov domáceho i zahraničného dizajnu. Hlavný dôraz bude položený na organizovanie výstav mladých dizajnérov a umelcov, ale aj workshopov, prednášok, konferencií, či priamu podporu realizácie limitovaných edícií dizajnérskych produktov. Galéria Art Design Project sídli v budove bývalej teplárne na Velehradskej ulici v Bratislave, v rovnakom objekte ako známa a rešpektovaná galéria Space. Pre potreby galérie Art Design Project objekt v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej zámerom je vytvorenie moderného umeleckého centra zahŕňajúceho výstavné priestory a oddychovú zónu s malou čitárňou dizajnérskych časopisov a kníh.

Kontaktní údaje

Mobil: 00421 918 240 050
WWW: www.artdesignproject.sk
E-mail: info@artdesignproject.sk
Adresa: Velehradska 7/A, Bratislava, 821 08

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu