Design Cabinet CZ

Corian® - „3D“ kolekce

Ambiance_Fibonacci_3D_Math_DuPont_Corian_700x1024.jpg Nové dekorativní vnitřní obklady pro architekty a designéry DuPont představuje projekt „3D“, novou kolekci dekorativních vnitřních obkládacích panelů z materiálu DuPont™ Corian® s důmyslně propracovanými trojrozměrnými vzory. První realizační ukázkou kolekce je série „Math“: dekorativní vnitřní obkládací panely, inspirované známými matematickými větami a funkcemi; Technologie umožňuje i výrobu vzorů z materiálu DuPont™ Corian® pro účely vertikálních interiérových obkladů podle přání zákazníka na objednávku. „3D” kolekce je vyrobena novou technologií, která umožňuje rychlou aplikaci důmyslných a složitých trojrozměrných vzorů v materiálu DuPont™ Corian®. Používá vyspělé softwarové nástroje pro geometrickou manipulaci spolu s univerzálními a vysoce efektivními tvarovacími postupy na bázi vysokotlaké komprese. První ukázkou „3D” kolekce je matematická série „Math”, předvádějící vysoce elegantní, překvapivé a kreativní trojrozměrné vzory, inspirované větami slavných matematiků a matematickými funkcemi. Série „Math“ obsahuje šest různých modelů: Fibonacci, Gauss, Moirè, Fourier, Voronoi (všechny o délce 2400 mm a výšce 700 mm) a Phyllotaxis (700 mm x 700 mm), které jsou výsledkem společného tvůrčího úsilí pod vedením architekta Corrada Tibaldiho z DuPont Building Innovations, který jako externí designové poradce najal ing. Prof. Alessia Erioliho a architekta Andreu Graziana. „3D” kolekce bude postupně zahrnovat další dekorativní řešení, která se vždy budou vyznačovat novátorskými trojrozměrnými vzory. Použitá technologie dovoluje vytvářet z materiálu DuPont™ Corian® i vzory na objednávku podle konkrétních požadavků architektů, designérů, interiérových architektů a nábytkářských firem za poměrně krátkou dobu a s relativně nízkými náklady. Gauss Tvar panelu je výsledkem rozdělení panelu do různých buněk. Každý jednotlivý povrch je koncipován jako membrána, složená ze dvou modulárních tvarů. Otvory, vytvořené těmito tvary, jsou vyjádřením plně řízené Gaussovy křivky. Jeden z těchto tvarů vždy vystupuje do prostoru v takové výšce, že vypadá jako kapsa. Phyllotaxis Tvar panelu se inspiruje známou Fibonacciho spirálou. Vzor Phyllotaxis vychází ze dvou sad spirál, které se vůči sobě otáčejí v opačném směru. Tvary, které tímto průsečíkem vznikají, dávají vyniknout řadě vnitřních křivek, které jsou vyváženy a pohybují se úměrně k opačné hodnotě své vzdálenosti od středu spirály. Výsledný povrch vypadá jako květinový basreliéf. Voronoi Ttvar panelu je výsledkem Voronoiova diagramu, založeného na poli bodových rozdělení spirály. Každá jednotlivá Voronoiova buňka tvoří další odsazení a přerušenou, výškově posunutou křivku. Původní obrys Voronoiovy buňky a posunuté křivky tak tvoří funkční propojení, představující charakteristickou buněčnou mozaiku. Fourier Tvar panelu je výsledkem rozdělení povrchu na pásky či stuhy různé náhodné výšky. Každá stuha je charakterizována určitou sinusovou křivkou náhodné šířky a výšky. Výsledný panel vypadá jako důsledek vlivu vibračních sil, které jednotlivé povrchy jakoby oživily. Fibonacci Tvar panelu je pevně spojen s Fibonacciho spirálovou dráhou, na ní vytvořenými čtverci a výsledným zlatým obdélníkem. Každý čtverec je transformován do parametrické buňky s různou maximální výškou a velikostí otvoru a různým úhlem sbíhavosti. Výsledné čtverce zhmotňují úměrnou Fibonacciho řadu do finálního tvaru panelu. Moirè Tvar panelu je výsledkem rozdělení povrchu na různý počet pruhů. Vzdálenost mezi středy jednotlivých pruhů z pohledu hypotetického pozorovatele určuje výšku a odchylku sinusových křivek, které určují povrch. Tento optický vlnový klam je vlastně základem efektu Moiré na povrchu panelu. Další informace o „3D” kolekci a sérii „Math” najdete na internetových stránkách www.corian.com

Kontaktní údaje

WWW: www.corian.com

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu