Design Cabinet CZ

Designum

Designum časopis o dizajne vydává Slovenské centrum dizajnu/Slovak Design Centre vychází 6x ročně předplatné: galbava@sdc.sk; marketing@sdc.sk cena: 65,- SK; 2,16 Eur

Kontaktní údaje

Telefon: + 421 (0) 252 931 564
WWW: www.sdc.sk
E-mail: sdc@sdc.sk
Adresa: Jakubovo nám. 12, Bratislava , Slovensko, 814 99

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu