Design Cabinet CZ

ELTON hodinářská, a.s.

ARTEU Cylinder design Olgoj Chorchoj Tradice hodinářského řemesla ve východních Čechách sahá do druhé poloviny devatenáctého století. V roce 1949 na tuto tradici navázala nově vybudovaná továrna v Novém Městě nad Metují, která pod tehdejším názvem Chronotechna zahájila vývoj prvních československých náramkových hodinek. Výroba ověřovací série byla zahájena v roce 1956 a hodinky nesly označení SPARTAK. Celkem jich bylo vyrobeno 6 000 kusů. Po úspěšném vyhodnocení vývoje byla v roce 1958 zahájena sériová výroba hodinek již pod novým obchodním názvem PRIM. V tomto roce tak byla založena velice úspěšná éra československé a posléze české hodinářské výroby. Dalším důležitým mezníkem v historii novoměstské hodinářské továrny byl pro Čechy a Slováky významný rok 1968. V atmosféře liberálního politického a ekonomického prostředí vznikl dne 1. ledna 1969 vyčleněním z Chronotechny samostatný právní subjekt ELTON n. p. Nastal rozsáhlý investiční rozvoj, který postupně umožnil další vývoj nových mechanických strojků PRIM kalibr 68 a 96. Byly vyvinuty bateriové hodinkové strojky PRIM kalibr 100, 200 a 210. Do výroby byly postupně rovněž zavedeny strojky pro nástěnné a stolní hodiny. V průběhu 70. a 80. letech minulého století tak novoměstská továrna ELTON dosáhla roční produkce 500 000 kusů náramkových převážně mechanických hodinek a 300 000 kusů nástěnných a stolních hodin. Po roce 1989 továrna postupně opustila velkosériovou výrobu hodinek i hodin a díky nesmírné tvořivosti a zkušenosti svých zaměstnanců připravila zcela novou obchodní a výrobní strategii. Přeměnila se na zcela privátní akciovou společnost ELTON hodinářská a veškeré své schopnosti soustředila na potřeby zákazníků. Dnes je ELTON hodinářská, a. s. jednou z nejmodernějších hodinářských továren na světě, které je zcela unikátní svojí schopností vyrobit kompletně vlastní mechanické hodinky. V současné době vyrábí nové mechanické strojky vlastní konstrukce PRIM kalibr 94 s ručním nátahem a PRIM kalibr 98 s automatickým nátahem, které montuje do pouzder vlastní výroby. Toto unikátní technologické uspořádání umožňuje hodinářské továrně ELTON splnit každému zákazníkovi jeho individuální přání. ELTON hodinářská, a. s. pro své zákazníky vyrábí hodinky značky PRIM v malých sériích, ale i v jednom originálním výrobku.

Kontaktní údaje

Telefon: + 420 491 470 401, + 420 491 470 431
Mobil: + 420 777 847 020
WWW: www.prim.cz
E-mail: info@prim.cz
Adresa: Náchodská 2105, Nové Město nad Metují, 549 01

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu