Design Cabinet CZ

Fraktální květák

Fraktální květák: umění bez měřítek Je současný design připraven vyhovět potřebám a požadavkům dnešní společnosti? Jak se proměňují tradiční disciplíny designu a volného umění v digitální době? A jak se posunuly hranice mezi jednotlivými obory umění? Existují ještě vůbec? Nebo se dnešní svět volného i užitého umění jeví jako fraktální květák, jemuž je vlastní bezškálovost, nekonečná členitost tvarů a nezměřitelnost kontur? Tyto a podobné otázky si pokládají studenti dějin a teorie designu a nových médií pražské VŠUP v rámci internetové výstavy Fraktální květák: umění bez měřítek, jež mapuje aktuální fenomény volného a užitého umění a jejich reflexi v tvorbě svých kolegů z „umprumky". Většina z osmi oddílů Květáku je věnována designu - ať už designu snažícímu se překonat fyzické a sociální bariéry, či roli designu ve vztahu ke konceptu trvale udržitelného rozvoje. Podrobena zkoumání je také hranice mezi sochou a designem, stejně jako možnosti sdělení informace vizuálními prostředky grafického designu nebo využití parametrické metody navrhování v architektuře. Trojice oddílů se dotýká převážně volného umění - v jednom je přístup k malbě jako tradiční disciplíně konfrontován s malbou coby konceptuálním prostředkem uměleckého vyjádření, další se zabývá tématy zobrazení skutečnosti a rekonstrukce minulosti v nových médiích a poslední se ptá po smyslu a postavení ilustrace v digitální době.

Kontaktní údaje

WWW: www.fraktalnikvetak.cz
E-mail: klimonym@gmail.com

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu