Design Cabinet CZ

FUD UJEP

FUD UJEP V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence od roku 1992 dokázala, že je nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.

Kontaktní údaje

Jméno: Fakulta umění a designu UJEP
Telefon: +420 475 285 111
WWW: www.fud.ujep.cz
Adresa: Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 400 96

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu