Design Cabinet CZ

ILUSTRÁTOŘI

ilustrátoři ILUSTRÁTOŘI – nová platforma českých ilustrátorů V listopadu 2009 vzniklo sdružení českých ilustrátorů s názvem ILUSTRÁTOŘI a založilo dlouho očekávanou platformu pro českou ilustrační tvorbu. V únoru 2010 uvedlo do provozu svůj web! www.ilustratori.net Název Název ILUSTRÁTOŘI svou lapidárností, českostí a přitom mezinárodní čitelností předjímá cíl sdružení vytvořit českou ilustrátorskou platformu, společnou půdu setkávání tvůrců ilustrací s nakladateli, s redakcemi novin a časopisů a v neposlední řadě se širokou veřejností. Vizuální styl Konceptem vizuálního stylu sdružení je absence jakéhokoli jednotného vizuálního stylu. Místo loga slouží nápis ILUSTRÁTOŘI nemají logo, který je vysázen libovolným fontem. Tato koncepce se zakládá na přesvědčení o nesmyslnosti sjednocovat rozmanitou ilustrátorskou tvorbu pod společným logem a zároveň umožňuje použít prostředky na vytváření CI v jiných oblastech činnosti sdružení. Důvod k založení Motivem k založení je dlouhodobé postrádání fungující platformy pro ilustrátorskou obec, která by soustavně podporovala rozvoj české ilustrační tvorby. Organizace tohoto typu v zahraničí běžně vznikaly a vznikají, pro dobrý příklad nemusíme chodit daleko, na Slovensku působí Asociácia ilustrátorov (ASIL). Cíle Mezi hlavní cíle občanského sdružení ILUSTRÁTOŘI patří • postupné vytváření databáze českých ilustrátorů • prezentace činnosti členů prostřednictvím webových stránek sdružení, vydáváním ilustrátorského katalogu apod. • informování o aktuálním dění v oboru ilustrace (výstavy, soutěže, veletrhy, workshopy) • zprostředkovávání kontaktů mezi tvůrci ilustrací a nakladatelstvími, redakcemi novin a časopisů, designérskými studii apod. • pořádání akcí podporujících českou ilustrační tvorbu (výstavy, workshopy, soutěže) Zahájení činnosti Občanské sdružení ILUSTRÁTOŘI bylo založeno v listopadu 2009, v únoru 2010 byl spuštěn jeho web na doméně www.ilustratori.net. V plánu na rok 2010 je vydání tištěného katalogu s ukázkami prací členů sdružení, na léto 2010 se připravuje ilustrátorský workshop. Lidé ILUSTRÁTOŘI byly založeni skupinou ilustrátorů kolem Juraje Horvátha, ilustrátora, nakladatele a vedoucího ateliéru ilustrace a grafiky na pražské VŠUP. Právě tito lidé jsou v současnosti také členy výboru sdružení - Michaela Kukovičová, Vojtěch Domlátil, Alžběta Zemanová, Maria Makeeva, Eva Maceková, Františka Lachmanová. Předsedkyní sdružení je Klára Škofová, absolventka oboru dějiny a teorie designu a nových médií na VŠUP. Sdružení přijímá členy z řad renomovaných ilustrátorů a stejnou měrou z vod začínajících tvůrců. Rozhodující je celková kvalita práce, řemeslná zručnost a originalita výtvarného pojetí. ILUSTRÁTOŘI neomezují svůj pohled na jednu oblast ilustrace, šíře jejich záběru jde od knižní ilustrace přes novinovou a časopiseckou ilustraci, animaci a komiks až po aplikace ilustrací v designu, grafickém designu nebo ve veřejném prostoru.

Kontaktní údaje

Jméno: ILUSTRÁTOŘI o.s.
WWW: www.ilustratori.net
E-mail: ilustratori@email.cz
Adresa: Juárezova 15, Praha 6, 160 00

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu