Design Cabinet CZ

JA-82K ústředna systému OASiS

ja-80k_bok JA-82K ústředna systému OASiS Nenápadná krabička - ústředna české firmy Jablotron má 50 adres a 4 drátové vstupy. S rádiovým modulem JA-82R lze využít až 50 bezdrátových periférií. S drátovým modulem JA-82C lze rozšířit počet drátových vstupů až na 14. Pro částečné hlídání nebo rozdělení objektu lze prvky zařadit do 3 sekcí. Ústředna poskytuje signál pro sirény (vnitřní a vnější) a 2 programovatelné výstupy. Nastavit lze až 50 ovládacích kódu a karet. Design: Jan Tuček Základem systému je deska ústředny JA-82K, která má 4 drátové vstupy. Tuto desku lze doplnit o další rozšiřující moduly: JA-82R - radiový modul, pomocí kterého lze do ústředny naučit až 50 bezdrátových periferií řady JA-8x; JA-82C - modul 10 drátových vstupů, který rozšíří kapacitu ústředny až na 14 drátových vstupů ; JA-80Y - GSM komunikátor, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. Umožňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace GSMLink; JA-80V - komunikátor pro komunikaci po počítačových sitích LAN (Ethernet) v kombinaci s komunikátorem na pevnou tel. linku. Umožňuje komunikaci na PCO po LAN a předává zprávy pomocí pevné linky. Také lze spravovat z aplikace GSMLink. JA-80X - komunikátor na pevnou tel. linku, který umí komunikovat na PCO a předat hlasovou zprávu uživateli podle druhu poplachu. Tento komunikátor lze v ústředně kombinovat s JA-80Y; JA-68 - modul osmi pevně naprogramovaných polovodičových výstupů a jednoho uživatelsky nastavitelného relé s přepínacím kontaktem . Periferie mohou být zařazeny do 3 sekcí: A, B a C. Sekce se uplatňují buď při částečném hlídání: střeží A, střeží AB, střeží ABC (vhodné pro obytné prostory: A=odpolední hlídání, AB=noční hlídání a ABC=kompletní hlídání), nebo při rozdělení systému na 2 nezávislé části A a B s částí společnou C: hlídá A, hlídá B a pokud hlídá A i B hlídá i C (vhodné tam, kde sídlí dva nezávislí uživatelé - rodiny, firmy apod.). Ústředna má 2 poplachové výstupy: IW = interní poplach a EW = externí poplach. Tyto poplachové signály jsou též vysílány pro bezdrátové sirény. V ústředně jsou 2 programovatelné výstupy PGX a PGY s nastavitelnou funkcí. Stav PG výstupů je vyveden nejen na svorkách, ale je také vysílán pro bezdrátové moduly UC a AC. Systém lze ovládat pomocí přístupových kódů nebo karet (ústředna rozlišuje až 50 uživatelů). K ovládání lze také použít bezdrátové klíčenky a je-li ústředna vybavena vhodným komunikátorem, může být ovládána dálkově mobilním telefonem nebo z internetu. Přístupovým kódům (kartám) lze nastavit různé reakce (např. zajisti / odjisti, pouze zajisti, panik apod.). Je-li systém rozdělen, lze určit, do které části domu má ten který kód přístup. Každý z padesáti uživatelů může mít nastaven čtyřciferný přístupový kód a přístupovou kartu. Ovládání je pak možné buď kartou nebo kódem a je-li požadována vyšší bezpečnost, lze zapnout potvrzování karty kódem. Programovat systém lze systémovou klávesnicí (JA-80F = bezdrátová (pouze s modulem JA-82R), JA-80E = drátová), připojeným počítačem se SW OLink, případně dálkově mobilním telefonem nebo z internetu. V ústředně je síťový zdroj a prostor pro zálohovací akumulátor 12V - 2,2 Ah Technické parametry napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II zálohovací akumulátor 12 V, 2,2 Ah, životnost kvalitního akumulátoru max. 5 let výstup zálohovaného napájení maximální trvalý odběr 0,4 A, krátkodobě lze odebírat až 1 A po dobu max. 15 min počet adres pro bezdrát. periferie 50 (pouze s modulem JA-82R) počet drátových vstupů 4 dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáž, jejich reakce je nastavitelná, s modulem JA-82C rozšířeno na 14 vstupů. výstup externího poplachu EW* spíná na GND, max. zátěž 0,5A výstup interního poplachu IW* spíná na GND, max. zátěž 0,5A programovatelné výstupy* PGX, PGY max. 0,1 A, spínají na GND, programovatelná funkce paměť událostí 255 posledních událostí včetně datumu a času pracovní frekvence 868 MHz stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50131-5-3 určeno pro prostředí II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1 rádiové vyzařování ČSN ETSI EN 300220 EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 elektrická bezpečnost ČSN EN 60950-1 podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/03.2007-4 * tyto signály též ústředna poskytuje bezdrátově pro bezdrátové sirény a výstupní moduly AC a UC. typická životnost baterie cca 5 roků (spojení 50s, vypnuté blikání) komunikační pásmo 868 MHz, protokol Oasis komunikační dosah cca 300m (přímá viditelnost) siréna piezo elektrická, 112 dB/m max. doba houkání sirény 3 minuty max. doba blikání 30 min. po poplachu stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1 rozměry 230 x 158 x 75 mm třída prostředí IV. venkovní všeobecné -25 až +60°C stupeň krytí IP34D podmínky provozování všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22 Odkazy JA-82K - Prohlášení o shodě (112 kB) JA-82K - Rozdílový list proti ústředně JA-80 (159 kB) JA-82K - Ústředna - Instalační Manuál (708 kB) OASiS - uživatelský manuál (546 kB) Domácí stránka systému OASiS Software Olink

Kontaktní údaje

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu