Design Cabinet CZ

Jiřičková Diita

Ditta Jiřičková Za dosavadní tvorbu. Věnuje se grafickému designu /logotypy, plakaty, typografie, ilustracni motivy/ ,volné tvorbě /kresby a fotografie/ a pedagogické činnosti /Fakulta humanitních studii UK v Praze - historie oboru, Ústav umění a designu ZČU v Plzni - graficky design/.

Kontaktní údaje

Jméno: Ditta
Přijímení: Jiřičková
Telefon: + 420 267 912 542
Mobil: +420 603 318 425
WWW: www.uud.zcu.cz/lide
E-mail: dittaj@volny.cz
Adresa: Švabinského 30, Praha 4, 149 00

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu