Design Cabinet CZ

LUCIS

LUCIS LUCIS se řadí mezi renomované evropské výrobce interiérového osvětlení. Společnost je založena na prvotřídní produkci českého původu, týmu motivovaných pracovníků, moderním nadčasovém autorském designu a rozsáhlém sortimentu výrobků s širokým využitím. Základními hodnotami společnosti LUCIS jsou především kvalita, design a originalita svítidel, které jsou chápány jako významné funkční i estetické součásti interiéru.Vizí společnosti je zachovávat a rozvíjet tradici českého sklářství a nadále vyrábět vysoce kvalitní výrobky českého původu. // LUCIS ranks among well-known European producers of interior lighting. The company is based on a first-class Czech-origin production, a team of motivated employees, a modern and timeless author's design and a wide scale of highly-usable products.The basic values of the LUCIS company are, above all, the quality, design and originality of lighting units that are perceived as an important functional and esthetical component of the interior. The vision of the company is to maintain and develop the tradition of Czech glass, and continues to produce high quality products of Czech origin.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 543 248 881
Fax: +420 543 248 882
WWW: www.lucis.eu
E-mail: info@lucis.eu
Adresa: Heršpická 813/5, Brno, 639 00

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu