Design Cabinet CZ

OOA-S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

OOA-S je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si ve většině případů nemohou spravovat sami. OOA-S působí mezi výtvarníky a architekty. Členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. OOA-S je jediným kolektivním správcem, který je oprávněn k výkonu kolektivní správy autorských práv v segmentu výtvarné složky audiovizuálních děl. Obdobné dřívější oprávnění platné pro agenturu DILIA zaniklo. OOA-S smluvně spolupracuje s několika partnerskými ochrannými organizacemi v zahraničí.

Kontaktní údaje

Pozice: ředitelka Eva Štěpánková
Telefon: +420 224 934 406
Fax: +420 224 930 322
WWW: www.ooas.cz
E-mail: stepankova@ooas.cz
Adresa: Žitná 1575/49, Praha 1, 110 00

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu