Design Cabinet CZ

Sklář a keramik

Sklář a keramik Odborný časopis pro průmysl skla a keramiky Sklář a keramik je tradičním médiem na českém trhu, které pravidelně přináší aktuální a zajímavé informace o dění v oboru doma i v zahraničí (vychází již 61 let, počítáme-li jeho předchůdce Sklářské rozhledy pak dokonce 86). Pro svou odbornost je též zařazen do aktuálního seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů. Mezi jeho odběrateli jsou též zahraniční firmy či jednotlivci a informace o otištěných studiích pravidelně vychází v řadě odborných evropských sklářských časopisů. V roce 2011 došlo k zásadní grafické modernizaci podoby časopisu a tematickému rozšíření jeho obsahu. Užitečný může jistě být nejen technickým profesím, institucím a firmám, ale též knihovnám, školám, obchodníkům, výtvarníkům, designérům, historikům, archeologům, sběratelům nebo laickým zájemcům o sklo a keramiku. Časopis Sklář a keramik vychází jako dvouměsíčník v rozsahu nejméně 48 stran. Protože není ve volné distribuci, lze jej jako nečlen České sklářské společnosti získat pouze předplatným ve výši 800 Kč (kontakt: redaktorka Ing. Miroslava Kohlíčková, e-mail MiroslavaKohlickova@seznam.cz, tel. 417 576 236). Členové české sklářské společnosti získávají časopis v rámci členského příspěvku zdarma. Sklář a keramik je též tradičním médiem na českém trhu, jehož pomocí lze oslovit nové komerční partnery v oboru. V případě zájmu o inzerci kontaktujte prosím inzertní agentku časopisu Ing. Gretu Novákovou (e-mail g.novakova@volny.cz, tel. 417 576 155, mobil 603 223 768) nebo přímo redakci časopisu.

Kontaktní údaje

Mobil: + 420 724 397 365
WWW: www.czech-glass-society.cz
E-mail: sklarakeramik@seznam.cz
Adresa: SNP 21, Jablonec nad Nisou, 466 01

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu