Design Cabinet CZ

SKUBB.

SKUBB. SKUBB je seskupení kreativních lidí propojující koncepční design s užitým uměním. Komunikují s prostředím, v němž žijí, a nebojí se myšlenek a řešení, se kterými si ostatní nevědí rady. Přitahuje je spojení původních materiálů s kontextem dnešní doby. Dělají věci jinak a dávají věcem hodnotu, vtip a jedinečnost./Pracují s mottem: Jsme SKUBB. Dělníci moderní doby. / Is a group of creative people connecting the conceptual design with used shall arts. They are not afraid to communicate with the environment in witch they live and try to summarize the ideas wich others wits. They are attacted to combine original matarial with the context of today. They do things differently and with though that gives value to things, joke or uniqueness.

Kontaktní údaje

Mobil: +420 776 686 921
WWW: www.studioskubb.cz/
E-mail: jan@studioskubb.cz
Adresa: Pivovarská 164, Liberec XXX, Czech Republic, 463 11

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu