Design Cabinet CZ

Studio CODECO

Studio CODECO Studio CODECO působí dlouhodobě v oblasti kreativní tvorby a designu v architektuře. Zabývá se řešením interiérového designu, zejména originálními návrhy a realizací nástěnného řešení formou moderní nástěnné malby pro soukromé či veřejné prostory. Dále tvorbou a prodejem současného umění; originálních obrazů. Vytváří nadstandardní hodnoty všude tam, kde se má propojit rovnováha jedinečného stylu, kvality a komfortu. K výrazným realizacím patří: komplexní řešení interiéru společné čekárny pro osm ambulancí Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol; design interiéru čekáren, návrh a realizace projektu pro Pneumologickou kliniku 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice; spolupráce s akademickým malířem Zdeňkem Sýkorou na výtvarné realizaci umělcova díla Létání v Národním integrovaném středisku řízení letového provozu v Jenči.

Kontaktní údaje

Jméno: MgA. Lucie Jirků
WWW: www.studiocodeco.cz
E-mail: studiocodeco@studiocodeco.cz
Adresa: Praha,

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu