Design Cabinet CZ

SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou

Založení školy pro kreslení, modelování a cizelování roku 1880 výnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování bylo iniciováno městem Jablonec nad Nisou, bižuterním průmyslem a exportéry bižuterního zboží reagujíc tak na silný sklářský průmysl a dynamicky se rozvíjející bižuterní výrobu a obchod. Tento průmysl zaujal v oblasti pod Jizerskými horami dominantní postavení. Postupným rozšiřováním oborů o rytce kovů, pasíře, dekoratéry, výrobce bronzového zboží, ale i knižní úpravu a ilustraci, nástěnnou malbu a grafické obory, škola vytvořila komplexní vzdělávací instituci, a tak mohla poskytnout odborné vzdělání nejenom sklářům, bižuterním návrhářům a výrobcům, ale vycházela vstříc požadavkům na absolventy pro různé uměleckořemeslné disciplíny. Počátkem 90. let škola prošla zásadní reformou, oddělila se od strojní školy a získala samostatnou právní subjektivitu, přihlásila se ke své významné tradici a navázala přátelské vztahy se školou příbuzného zaměření Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Neugablonz v Německu, kterou založili jablonečtí občané po 2. světové válce. Vznik České mincovny v Jablonci nad Nisou vyvolal společenskou potřebu založit u střední školy vzdělávací zaměření směřující k tvorba mincí a medailí. Roku 1995 vzniklo na škole specializační studium ražená medaile a mince a o rok později škola toto studium změnila na Vyšší odbornou školu s dvouletým studiem. V současné době je toto studium akreditováno na tříleté. Od září 2005 bylo otevřeno na střední škole čtyřleté studium oboru propagační grafika.

Kontaktní údaje

Jméno: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
Telefon: +420483 312 805
Fax: +420 483 310 421
WWW: www.supsavos.cz
E-mail: sekretariat@supsavos.cz
Adresa: Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466 80

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu