Design Cabinet CZ

Ulmann Radim

Radim Ulmann Za dosavadní tvorbu. Autor se v posledních létech soustředil na tvorbu nábytku pro divadla a koncertní síně v historických objektech, ale i v soudobých objektech. Jedná se především o křesla se sklápěcími sedadly, ale i o sedací nábytek do lóží a kuloáru ve shodném stylu. Design respektuje GENIA LOCI každého konkrétního prostředí a reaguje i na zvláštní požadavky investora, architekta i orgánu památkové péče - individuální výroba. Mimořádným úkolem bylo zřízení multifunkčního hlediště v parteru Ledeburských zahrad pod přažským hradem. Jde o řešení světově nové.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 556 421 026
Mobil: +420 606 692 344
WWW: www.designulmann.cz
E-mail: radim@designulmann.cz
Adresa: Husova 592, Klimkovice, 742 83

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu