Design Cabinet CZ

Vaněček Svatopluk

Svatopluk Vaněček - Noční obloha Za dosavadnní tvorbu. Po ZŠ pro děti s vadami zraku v Praze studoval obor výtvarné zpracování keramiky na SPŠK v Bechyni a obor speciální pedagogiky a výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci. Získal titul Mistr uměleckého řemesla v oboru keramika, absolvoval výcvikový program arteterapeutické práce s hlínou a psychiatrické minimum. Jeho životním posláním se stala pomoc handicapovaným lidem. Mnoho let pracoval jako arteterapeut v dětské psychiatrické léčebně a do nedávné doby napomáhal seniorům v klubu keramiky radostněji prožívat stáří. Vlastní keramiku tvoří od roku 1972 ve svém atelieru v jihočeském Sepekově a vystavuje jak na společných, tak i samostatných výstavách.

Kontaktní údaje

Jméno: Svatopluk
Přijímení: Vaněček
Telefon: +420 382 581 612
Mobil: +420 732 625 931
WWW: www.vanecek-keramika.cz
E-mail: sv.vanecek@volny.cz
Adresa: Sepekov 420 , 398 51

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu