Design Cabinet CZ

22.02. 2022 - 28.04. 2022

Ergonomie a životní styl

Soutěže

Studentská vědecká konference a soutěž

Do 10. dubna 2022 mohou studenti přihlásit své práce do soutěže “Ergonomie a lidský faktor v moderním životě“ a prezentovat je na studentské vědecké konferenci Ergonomie a životní styl.

Konference bude probíhat 28. dubna 2022,                                                   

deadline pro zaslání prací je 10. dubna 2022.

Lze přihlásit zpracované projekty oboru ergonomie v různých oblastech průmyslu, interiéru, domácnosti, produktového designu, 3D tisku, moderních technologií, fyzioterapie a rehabilitace, zdravotnictví, školství, architektury, dopravy, logistiky, zemědělství, lesnictví, mentální ergonomie, optimalizace pracovního prostředí, sportovních aktivit, vytváření životní pohody atp.

Přihlášený projekt je možné zpracovat jako prezentaci nebo článek. Články budou publikovány ve sborníku.     

                                                                                

Konferenci budou doprovázet krátké workshopy, panelové diskuse, ukázky moderních technologií i studentská afterparty. 

Více informací na https://www.ergokonference.cz/cs/

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu