Design Cabinet CZ

16.03. 2019 - 14.04. 2019

Filip Šlapal: Bauhaus

Výstavy

Fragnerova galerie v Praze si připomene stoleté výročí založení významné umělecké školy Bauhaus (1919–1933) výstavou fotografií renomovaného českého fotografa architektury Filipa Šlapala.

Výstava se koná od 6. března do 14. dubna 2019.  Součástí instalace jsou rovněž unikátní filmy představující budovy i osobnosti Bauhausu, kultovní baletní scénografii Oskara Schlemmera, dokumenty o Novém Frakfurtu a tzv. frankfurtské kuchyni a existenčním minimu nebo o vile Tugendhat v Brně ad.

foto: Filip Šlapal

V rámci doprovodného programu proběhnou přednášky a moderované debaty historiků architektury, umění a designu a estetiků.

12. března, 19 hodin 

Markéta Svobodová: Ženský element a Bauhaus 

Přednáška bude věnována ženám, které ovlivnily chod Bauhausu – aktivně se podílely na výběru pedagogů nebo na formování samotných výukových systémů jako například Alma Mahlerová, Gertruda Grunowová či zajišťovaly propagaci školy (fotografka Lucia Moholy). V druhé části se přednášející zaměří na úspěšné absolventky školy (Gunta Stölzlová, Otti Bergerová ad.) a studentky, které na Bauhaus přicházely z bývalého Československa. V neposlední řadě budou představeny i ženy stojící za propagací této školy nebo jejich výrobků v Československu.

28. března, 19 hodin 

Vladimír Šlapeta: Architektonické ozvěny Bauhausu 

Vila Rabe ve Zwekau u Lipska, 1930, (Adolf Rading a Oskar Schlemmer); poválečná tvorba architektů Bauhausu v Americe ad.

 2. dubna, 19 hodin 

               Markéta Svobodová: Zahraniční studenti Bauhausu v meziválečném Československu 

V meziválečném Československu působila řada absolventů Bauhausu, kteří zde přišli za prací nejprve z ekonomických a později i z politických a rasových důvodů. Přednáška bude věnována známějším výtvarníkům, jako byli designérka a architektka Friedl Dickerová či grafik a fotograf Werner David Feist, ale i těm méně známým a jejich aktivitám a pracovním kontaktům v první československé republice.

3. dubna

Moderovaná debata / Bauhaus: Kultura a politika, připravena v rámci přednáškového cyklu Estetika prostoru, prostor estetiky spolkem Katharsis a ve spolupráci s politologickým spolkem Polis

9. dubna 

Moderovaná debata / Vliv a odkaz Bauhausu 

Petr Kratochvíl, Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR Praha), Vladimír Šlapeta (FA ČVUT Praha), Jindřich Vybíral (VŠUP Praha), Maroš Schmidt (Slovenské múzeum dizajnu Bratislava)

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu