Design Cabinet CZ

02.08. 2022 - 30.10. 2022

Folklore is not dead

Výstavy

Opětovný návrat k folkloru a s ním spojené folklorismy se v umění objevují dlouhodobě. Nechybí ani v dílech současných umělců. Galerie Roudnice vybrala více než tři desítky autorek a autorů z České republiky i zahraničí, aby představila jejich díla z posledních patnácti let, která se vztahují k tradici, ať už formou instalace, videa, malby, sochy, objektu, fotografie či výšivky.

Výstava se neomezuje na tradiční „krojová“ ohniska folkloru a dokonce ani na hranice České republiky. Galerie přizvala umělce ze Slovenska, Běloruska, Velké Británie a Spojených států, aby ukázala, že folklorem lze také sjednotit. Tvorbu všech vystavujících pojí nejen folklorismy, ale především vědomá práce s kontextem. Kritizují nacionalistickou ideologii, reagují na odvrácenou stranu globalizačních tendencí, poukazují na nesvobodu. Hledají vlastní kořeny a identitu. „Vybrala jsem díla, která ponoukají k živé diskuzi o aktuálních problémech ve společnosti. Ať už jde o téma nacionalismu, identity, genderu, násilí, internetové šikany. Ale budou tam i díla vtipná nebo artefakty, reflektující tradici, rodinu či přírodu,říká kurátorka výstavy Petra Mazáčová.

Lidová kultura byla v českém prostředí od poloviny 19. století dlouhodobě využívaná k uměleckým počinům i zneužívaná ve prospěch politiky. Folklor tvoří bez nadsázky kulturně společenský fenomén. Je všudypřítomný a hybridní. „Folklor mi připadá jako chameleon, který se dokáže přizpůsobit jakémukoli prostředí a situaci. Záleží pak na míře naší citlivosti vůči němu,“ vysvětluje Petra Mazáčová. Tato citlivost vůči tradici více rezonuje u ženských autorek, což se odrazilo v jejich početní převaze.

 

Roudnické výstavě Folklore is not dead dominuje vyšívaná instalace z projektu Kateřiny Šedé Nedá se svítit (2010–2021). Českou premiéru zde má video z komunitní performance Hidden Mothers (2020–2021) od Terezy Buškové, umělkyně úspěšně působící v Birminghamu. Překvapením nejspíš bude i zkrácená verze experimentálního filmu Morava krásná zem II: Zrození fašismu z ducha fašaňku (režie Petr Šprincl, 2016). Poprvé je vystavena instalace černého kroje z karbonu (Natalie Perkof, 2022). Představuje se rudá výšivka coby aktivistické médium na podporu běloruských politických vězňů (Rufina Bazlova, 2022), masky se „šlehačkovým“ ornamentem (Anna Hulačová, 2017–2020) či audiovizuální truhly s tisíci světelných bodů (Marek Kvetan, 2017) ze sbírek Slovenské národní galerie. A další díla, jež potvrzují, že v podobě promyšlené interpretace folklor není mrtvým reliktem, ale živoucím zdrojem inspirace a záminkou k mnohovrstevnatému dialogu.

Vystavovatelé

Rufina Bazlova, Tereza Bušková, Sonya Darrow, Dávid Demjanovič, Martin Dušek, Hana Glozová, Jolana Havelková, Anna Hulačová, Anetta Mona Chişa, Pavel Jestřáb, Lukáš Jiřička, Kateřina Komm, Maud Kotasová, Marek Kvetan, Marie Ladrová, Jarmila Mitríková, Natalie Perkof, Emília Rigová/Bári Raklori, Martin Skalický, Ivana Sláviková, Ivana Šáteková, Kateřina Šedá, Barbora Šemberová, Marie Šprincl, Petr Šprincl, Veronika Šrek Bromová, Lucia Tkáčová, Jaro Varga, Vladimír Véla, Lucie Vítková, Jan Vytiska.

 

Výstava je v roudnické galerii do 30. 10. 2022.

 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 

Očkova 5 / 413 01 Roudnice nad Labem

 

Petra Mazáčová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu