Design Cabinet CZ

04.07. 2018 - 30.08. 2018

Informace pro účastníky soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 – jak dál

Soutěže

  1. Pracem, které byly přihlášeny do soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 se právě přidělují registrační čísla a současně se zpracovávají pro hodnocení pedagogickými porotami. 

  2. Během prvních dvou červencových týdnů bude účastníkům soutěže e-mailem zasláno registrační číslo, pod kterým bude práce dále hodnocena. 

  3. Během prvních čtrnácti červencových dní budou školám a studentům zaslány faktury za registrační poplatky. 

  4. Do konce července bude na webech designcabinet.cz a studentskydesign.cz zveřejněno složení pedagogických porot.

  5. V posledním srpnovém týdnu budou na obou webech zveřejněny nominace. Informace o postupu do posledního kola soutěže bude studentům zaslána také e-mailem. 

  6. Studenti, jejichž práce postoupí do nominací budou informováni, kdy a kam práce na počátku září doručit pro hodnocení mezinárodní porotou. 

  7. Sledujte svou e-mailovou poštu i přes prázdniny!

 

Design Cabinet CZ

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu