Design Cabinet CZ

16.12. 2019 - 04.01. 2020

Integrovaná fotografie

Výstavy

V Galerii Ladislava Sutnara v Plzni je do 4. ledna 2020 k vidění výstava Integrovaná fotografie / Integrated Photography. Na výstavě se představují Irena Armutidisová (CZ), Christine Clinckx (BE), Hans Cogne (SE), Jiang Hongqing (CN), Michal Huba (SK), Thomas Kuijpers (NL), Brooklyn McTavish (USA), Doron Polak & Amir Cohen (IL) a Ross Sawyers (USA).

Jak výstava fotografií, tak proběhlé fotografické sympozium zkoumají pragmatické a koncepční periferie fotografie a její propojení s jinými obory. Fotografie jako integrované médium v grafice, ilustraci, reklamě, koláži, malbě, sochařství, instalaci, videu, představení, či jako kombinace oborů s vyústěním v klasickou fotografii, jasně opouštějící své původní druhořadé postavení, vytvořila vzrušující nový směr v umění. První snahy o umělecké postupy, v nichž je fotografie integrovaným prvkem vytvářejícím synergický vztah s uměleckými díly, začaly vznikat již v období evropského avantgardního hnutí a existují dodnes. Průkopnickým příkladem je dílo Mana Raye z roku 1922 ´Object to Be Destroyed´: metronom s fotografií oka umístěnou na kyvadle.

Toto provokativní kombinované dílo navždy změnilo umělecký jazyk praxe Mana Raye, jež tvořil proslulé fotografie se záměrem „narušit hranice média“ pomocí experimentů s chemií, expozicí, objekty a kompozicí. Dalším příkladem, který se liší svým charakterem, je vývoj fotografie od dokumentární až po konstitutivní v interpretačním umění šedesátých let. Ve svém původním záměru nabízela tehdy nová umělecká forma performačního umění originální live zážitek, určený pouze pro užší publikum. Akční fotografie se stala jakýmsi alibi pro krátkodobé představení, a zachycený obraz sloužil jako užitečný prostředek k oslovení širšího publika. Umělci začali postupně veřejnost obcházet a pořádali své akce výhradně pro oko kamery. Výsledkem jsou jak nahrávky soukromé události, tak i autonomní umělecká díla, která zachycují neopakovatelné životní okamžiky. Fotografie se tak stala plně integrovaným „raison d'être“ performačního umění.

7. mezinárodní sympozium a doprovodnou výstavu pořádají Vojtěch Aubrecht a Štěpán Grygar z ateliéru Užitá fotografie na Sutnarce společně s kurátorem Janem Van Woenselem. Sympozium sdružuje skupinu mezinárodních umělců, aktivně přispívajících k debatě o integrované hodnotě fotografie v rámci jejich praxe.

 

Foto: Alexander Dym

 

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11,  Plzeň

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu