Design Cabinet CZ

04.04. 2024 - 04.05. 2024

Josef Mištera Still Going...

Výstavy

V plzeňské Galerii Ladislava Sutnara je do 4. května 2024 k vidění

výstava docenta Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a akademického malíře Josefa Mištery. Připomíná mj. 20 let od doby, kdy založil v Plzni Ústav umění a designu, který později transponoval do podoby fakulty FDULS Západočeské univerzity v Plzni. Sutnarka, jak se dnes v duchu doby nazývá, je výtvarná škola vytvořená na principu komunity, která pod jeho vedením začala mj. organizovat ArtCamp, největší uměleckou mezinárodní letní školu v republice. Josef Mištera řídí také projekt „Návrat Ladislava Sutnara“, který aktualizuje podněty plzeňského rodáka…, to jsou nejznámější kreativní počiny vizionáře Josefa Mištery.

Uplynulo však také 34 let od chvíle, kdy Josef Mištera nastoupil jako pedagog na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jako někdejší asistent Jiřího Šalamouna byl i ve své umělecké tvorbě předurčen k vyšším cílům, než by napovídal obecně chápaný pojem „ilustrátor“. V důsledku toho patří k těm umělcům, kteří ve svém díle tematizují dějiny své vlasti, obecné theatrum mundi s jeho lidskými absurditami, útrapami a nadějemi, ale i pohled do vlastního zrcadla.

Uběhlo tedy 34 let jeho práce pro umělecké vysoké školství.

Vedle toho měl ve svém produktivním životě i několik let, kdy se mohl věnovat nerušeně tvorbě ilustrací, animovaných filmů, grafiky atd.

V čase coronavirové pandemie, kdy nemohl pracovat na fakultě a byl stejně jako všichni v izolaci a zastavení, se jeho kreativita kompenzovala opět především do kresby. Na plzeňské výstavě se prezentuje především tato část jeho díla.

Prohlídky pro veřejnost za přítomnosti autora se uskuteční: 9. 4., 18. 4. a 25. 4. 2024 vždy v 18 hodin.

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu