Design Cabinet CZ

08.02. 2019 - 14.02. 2019

Klauzury na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, Plzeň

Výstavy

V budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni bude do 14. února 2019 k vidění výběr prací více než šesti set studentů, které vznikly během zimního semestru akademického roku 2018/2019.

Výsledky klauzurních a semestrálních prací představí všechny bakalářské i magisterské obory. Přiblížena bude náplň a úroveň studentů všech ateliérů - Animovaná a interaktivní tvorba, Design nábytku a interiéru, Design kovu a šperku, Fashion design, Grafický design, Ilustrace Grafika, Intermédia, Keramika, Komiks a ilustrace pro děti, Kniha a tvarování papíru, Malba, Mediální a didaktická ilustrace, Multimédia, Nová média, Průmyslový design, Produktový design, Socha a prostor, Užitá fotografie a Vizuální komunikace.

Studenti ateliéru Design nábytku a interiéru zpracovávali pod vedením Mgr. art. Jany Potiron interiérový světelný objekt a židli, jíž měli dát novou funkcí. Studenti prvního ročníku měli zpracovat téma Čas versus stopa. Jako semestrální práci studenti navrhovali věšák na oděv určený pro jednotlivé ateliéry v budově fakulty či showroom firmy prodávající nábytek.

Studenti ateliéru Produktový design pod vedením doc. Zdeňka Veverky a Mgr. art. Jana Korabečného zpracovávali téma Cyklistika či navrhovali například houbařský nůž. Studenti magisterského stupně poté řešili téma Tramvaj (nejen) pro Plzeň.

Studenti prvního ročníku bakalářského stupně ateliéru Fashion design zpracovávali pod vedením doc. Heleny Krbcové téma Vertikály a Identita / Budoucnost. Afam Frk, student 2. ročníku magisterského stupně, řešil projekt "sportovní sandály", což je letošní téma soutěže Junior Award HDS/L Düsseldorf. V té byl již Adam Frk úspěšný v loňském roce.

Ateliér Keramika vedený doc. Gabrielem Vachem zpracovával v rámci semestrální úkolů návrh porcelánové dětské sady. V materiálu bylo realizováno šest vybraných návrhů, které budou v letním semestru dekorem opatřovat studenti Mediální a didaktické ilustrace vedení Renátou Fučíkovou. Jako klauzurní téma byla Reakce na dílo umělce. Na začátku semestru bylo úkolem každého studenta odprezentovat ostatním svého oblíbeného výtvarného nebo vizuálního umělce. Z takto vzniklého seznamu umělců si pak každý vylosoval oblíbeného umělce někoho jiného a na jeho dílo se pak snažil reagovat. Cílem úkolu bylo rozšířit si možnosti ve vnímání a uvažování o uměleckém díle, naučit se něco nového opuštěním své komfortní zóny a zlepšení komunikace mezi studenty samotnými.

Studenti ateliéru Vizuální komunikace vedeném doc. Františkem Stekerem, v rámci semestrální práce navrhovali logo pro Festival animovaných filmů Animánie či pracovali na tematickém projektu 100 let Bauhausu.

Magisterský stupeň ateliéru Grafický design vedený prof. Rostislavem Vaňkem a doc. Kristinou Fišerovou se v zimním semestru zaměřil na piktogramy – vizuální abecedu piktogramů určenou pro snazší orientaci ve veřejném prostoru. Tento komplexní úkol vyžaduje spojení všech aspektů grafické práce do ideální jednoty. Výtvarný koncept je vázán na zvolené prostředí. Každý symbol musí být jednoznačně srozumitelný, všechny piktogramy musí tvořit jeden celek shodného grafického vyznění. Během semestru studenti také mimo jiné pracovali na písmu vycházejícím z tvarosloví piktogramů. Tvorba písma je úzce specializovanou činností, vstřebání jejích základů je důležitou součástí profesního profilu každého studenta grafického designu. Písmo vycházející z tvarosloví piktogramů je specifické v tom, že klade autorovi abecedy různá omezení. Tvar liter je limitován tvarem a řešením piktogramů. Tento požadavek však na druhé straně umožňuje propůjčit písmu originální charakter.

Studenti ateliéru Ilustrace a grafika vedeném prof. Mikolášem Axmannem, pracovali s tématem vertikální paměť a její vrstvy, možnost čtení sedimentů jako příběhů.

Studenti ateliéru Komiks a ilustrace pro děti zpracovávali pod vedením doc. Barbary Šalamounové Comics noir na téma Bolest a smrt. Jako semestrální úkol mimo jiné pracovali studenti na skupinovém projektu, ve kterém měli za úkol udělat rozhovor s plzeňskými pamětníky, kteří se angažovali v roce 1989. Ten měli poté zpracovat jako novinový článek, opatřit jej ilustracemi a komiksovými stripy. Projekt probíhal ve spolupráci s databází Paměť národa.

Studenti ateliéru Mediální a didaktická ilustrace vedeném Renátou Fučíkovou a Václavem Šlajchem zpracovávali například témata Knížka o mně (Kapesní zpovědnice našich začínajících ilustrátorů) nebo Ring volný (úkol studentů magisterského stupně). Jako semestrální úkol vytvořili sérii bezeslovných komiksových stripů ze života všedního rohlíku. Studenti Renáty Fučíkové pracovali na projektu pro Lobkowiczký palác a na projektu Žena, který by měl vyjít v knižní podobě na jaře roku 2020.

Studenti ateliéru Animovaná a interaktivní tvorba měli za úkol nechat se inspirovat některým ze slavných filmů, jejichž autorem je prof. Jiří Barta, vedoucí tohoto ateliéru. Ten v listopadu loňského roku oslavil 70. narozeniny. Dvouměsíční práce probíhala "tajně", tedy bez vědomí Jiřího Barty, s podporou ostatních pedagogů. Z prací všech studentů vznikl velice zdařilý 5timinutový film "Barty Party" věnovaný Jiřímu Bartovi jako veleúspěšné překvapení k narozeninám. Dále studenti vytvořili v rámci plenéru na Kladně cca 10 krátkých filmů z prostředí industriálních prostor Kladna. Studenti druhého ročníků pracovali ve spolupráci s univerzitou OTH Amberg – Weiden na kinospotech pro Archeopark Bärnau - Tachov. Na výstavě bude také k vidění animované PF pro FDU LS a další fakulty ZČU, na nichž studenti také pracovali.

Studenti ateliéru Malba, vedeném doc. Alešem Ogounem, pracovali na klauzurních tématech: Barevný prostor, emocionální funkce barvy, vlastní imaginace či Viděno jinýma očima (Zobrazené pomocí zobrazovaného). Studenti magisterského stupně pracovali například na alternaci individuálního malířského tématu jiným médiem na téma „Vysoké a nízké“ nebo „Před obrazem, za obrazem“ či na extrémní malbě s tématem „Záleží na úhlu pohledu“.

 

Výstavu je možné navštívit v uvedeném termínu od 8 do 20 hodin.

Více informací v přílohách.

Foto: Lenka Thomayer Opatrná a Said Ismail

 

 

 

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu