Design Cabinet CZ

21.02. 2022 - 01.11. 2022

Kruhy na vode

Soutěže

Slovenský Ústav lidové umělecké výroby (ÚLUV) vyhlašuje 20. ročník soutěže Kruhy na vode.

Soutěž podněcuje vznik nových designérských produktů,  které jsou inspirovány tradičními řemesly a současně kreativně posunují tradici do současnosti. Za dobu své existence získala soutěž renomé respektované přehlídky nejnovějších řemeslných a designérských realizací,  a to nejen  na Slovensku, ale i v zahraničí.

 

S čím je možné se do soutěže přihlásit

Soutěžní práce musí splňovat kritéria:

- původnost,, originalitu, kreativitu

- posun tradičního řemesla k současnému designu

- praktičnost, účelnost, funkčnost, jednoduchá opakovatelnost

 

Vedle soutěžní práce je třeba odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku (vyplněnou tiskacím písmem). Povinnou součástí každé soutěžní práce je průvodní text k dílu (rozsah minimálně  15 řádků), který dokládá, že ide o výrobek inspirovaný tradičním řemeslem – popis souvislostí práce s tradiční výrobou a lidovým uměním, popis čerpání a přetvoření tradičních podnětů a inspirací v podobě fotografického nebo  video dokumentačního dokladu z výzkumu a inspirací.

Více informací v přílohách.

 

Termíny

Uzávěrka na odevzdání (zaslání) soutěžních prací a přihlášek: červen 2022

Vyhodnocení soutěže: červenec 2022

Vyhlášení výsledků soutěže: srpen 2022

Výstava soutěžních  prácí společně spolu s vyhlášením výsledků: listopad 2022                                

 

Více informací na: 

 http://www.uluv.sk/sk/web/podujatia-a-novinky/kruhy-na-vode-sutaz-dizajnu/

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu