Design Cabinet CZ

22.08. 2022 - 30.12. 2022

Laboratoř budoucnosti

Výstavy

#thefuturelab

Během českého předsednictví EU zorganizovala Česká centra v rámci Laboratoře budoucnosti projekt na téma udržitelnosti. V jeho jádru je instalace ECO, která představuje inovativní produkty, vize a myšlenky našich tvůrců v oblasti udržitelného designu.

Výstava si dává za cíl nabídnout kritický pohled na téma ekologie a otevřít širší diskusi o reálných dopadech naší spotřeby na udržitelnost. V této souvislosti bude každý prezentovaný produkt doprovázen komplexním zhodnocením ze strany specialistů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pod vedením prof. Vladimíra Kočího. To návštěvníkům nabídne formou přehledné grafiky jasnou představu o reálné ekologičnosti jednotlivých vystavených produktů.

Výstava ECO? je dostupná také virtuálně v online prostředí.
 

Laboratoř budoucnosti se stane centrem pro pořádání dalších akcí. Vedle instalace ECO? nabízí na téma udržitelnosti výstavy, instalace, akce ve veřejném prostoru, projekce, čtení, přednášky, diskuse a další události. 

Projekt bude do prosince 2022 putovat po sedmi evropských městech: Berlíně, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Miláně, Stockholmu a Varšavě. V současnosti lze Laboratoř budoucnosti navštívit ve Varšavě a ve Stockholmu.

Vystavující

Brokis and Janštejn Glass, mmcité, Ton,  EgoéSára MatysováAnna Marešová, Maria Nina Václavková, NahakuKave FootwearDavid Valner GlassFilip KramplaAnny VácováAdam ŽeleznýTextile MountainLlev, Veronika Janečková, Balance Is MotionPlastic Guys.

Více informací na: https://www.czechcentres.cz/projekty/laborator-pro-budoucnost

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu