Design Cabinet CZ

03.05. 2019 - 10.10. 2019

Landscape festival Ostrava 2019

Výstavy

Landscape festival přivítal v Ostravě finského architekta Samiho Rintalu.

Sedmý ročník Landscape festivalu vnese v letních měsících do veřejného prostoru Ostravy zhruba 30 site-specific instalací a intervencí mnoha předních architektů, krajinářských architektů a umělců. První z těchto instalací vzešla ze studentského design & build workshopu, který se konal koncem dubna pod vedením finského architekta Samiho Rintaly ve spolupráci s českými kolegy.

V dubnu 2019 se v budově Ostravské univerzity konala přednáška architektů Samiho Rintaly a Ivana Kroupy kteří představili své inspirativní projekty. V následujících se konal v Ostravě studentský design & build workshop, ze kterého vzešla první instalace letošního ročníku Landscape festivalu.

Studenti VŠU (Ateliér Architektury 2) a VŠB-TUO (Katedra architektury) pod vedením finského architekta Samiho Rintaly, architektů Ivana Kroupy a Jany Moravcové, krajinářské architektky Pavlíny Malíkové a akademického sochaře Jakuba Gajdy společně vytvořili site-specific instalaci, která na místě zůstane až do konce července 2019.

 

Zahrada obehnaná zdí - Paradise in Ostrava

Torzo parku za Tieto Towers je v urbanismu města koncepčně neuchopeným prostorem. Atmosféru místa dotváří domy z různorodých epoch ostravské historie, neorganizovaná cestní síť a množství krásných vzrostlých stromů. „Vzhledem k relativně krátkému času jsme se rozhodli použít k přetvoření tohoto prostoru již hotových modulů,“ komentoval koncept Sami Rintala. Pracovní skupina využila pro vytvoření mystifikace stavební ohradní panely. Inspirací byla idea vytvoření ráje, tj. místa, kde nejsme rušeni okolím, okolní zástavbou, kde jsme přímo propojeni s oblohou a vesmírnými fenomény. „Slovo paradise znamená ve staré perštině zahrada obehnaná zdí. Jako hlavní element jsme tedy zvolili plné hliníkové plotové dílce, z nichž vzniká systém koridorů směřujících do centrálního prostoru. Jejich interiér nabízí návštěvníkům zajímavý zážitek zaměřený především na místo samotné,“ říká Rintala. Pohled shora nám pak ukazuje komplexitu zvolené formy. „Pavoučí linka ovládá a transformuje celý park,“ dodává architekt Ivan Kroupa.

Instalace v jednom bodě kříží stávající cestní síť, stává se bariérou. Poukazuje tak na důležitost propojení jednotlivých území Ostravy, jednu z hlavních myšlenek Landscape festivalu. Instalace potrvá v parku za ostravskými Tieto Towers do konce července (https://www.google.cz/maps/@49.8303006,18.2766955,113m/data=!3m1!1e3?hl=cs)

 

Landscape festival Ostrava  

 

festival se snaží zdůraznit důležitost veřejného prostoru a zeleně pro město formou architektonických intervencí, uměleckých instalací, výstav, debat a happeningů. Vyhledává degradované a diskutabilní plochy města, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak snaží site-specific instalacemi a happeningy oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj.

Hlavním tématem letošního ročníku festivalu je propojení historického centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice a městskou částí Mariánské Hory. Jeho trasa je vedena tak, aby upozornila na aktuální bariéry města, ale také ověřila nová pěší a cyklistická propojení.

 

Zahájení Landscape festivalu v Ostravě

Zahájení 7. ročníku Landscape festivalu se bude odehrávat v amfiteátru „ukrytém“ za ostravským Domem kultury v Sadech Dr. Milady Horákové.

Začátek doprovodného programu je naplánován na středu 29. 5. v 18 hodin, kapely vystoupí ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 17 hodin. Zahájení festivalu a většina akcí je pro veřejnost zdarma.

 

Více informací v příloze a na www.landscape-festival.cz

FB @landscapefestival

INSTAGRAM landscapefestival  #landscapefestival  #LFO2019

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu