Design Cabinet CZ

09.07. 2020 - 30.08. 2020

Letní sklizeň na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Výstavy

Online výstava klauzurních prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem FUD UJEP se otevírá zájemcům od 8. 7. 2020.

Téma každého semestru definuje fakulta závěrečnou výstavou klauzurních prací všech ateliérů. Současná doba tento výstavní princip neumožnila. Od března hledala škola způsoby, jak této situaci čelit. První vlaštovkou byla virtuální forma výstavy absolventů FUD UJEP s názvem Dream Team, původně plánovaná na duben a květen 2020 v ústecké Armaturce.

Další projekty podobného typu se staly v průběhu letního semestru nedílnou součástí výstavní praxe Domu umění (DUÚL), stejně jako online výuka ve formě projektu FUDstream a ateliérové konzultace v rovině akademické. Vzhledem k okolnostem probíhaly realizace a hodnocení klauzurních prací ve speciálním režimu a v kompetenci vedoucích ateliérů bez obvyklých obhajob za přítomnosti odborné komise.

Specifickou podobu má proto i tradiční výstava Letní sklizeň, která se přesunula do internetového prostředí webových stánek fakulty namísto obvyklé prezentace v budově školy. Nestandardní průběh letního semestru a alternativní formy práce neznamenají, že vedení ateliérů rezignovalo na jeden z nosných pilířů umělecké a designérské edukace, kterou klauzurní práce jsou. Stejně tak vedení FUD považuje výstavu klauzurních prací za svůj zásadní výstup i ve změněném formátu. Vedoucí ateliérů připravili pestrou škálu témat a výzev, v nichž se prolíná nadčasovost s aktuálními podněty všeho druhu.

Globální téma zahrnující environmentální problematiku nabízejí audiovizuální projekty ateliéru Time-Based Media určené pro Signal Festival 2020. Projekty ateliéru Design interiéru se naopak soustřeďují na materiální a vizuální obohacení konkrétní ústecké lokality, kterou je koupaliště Brná.

Téma města a regionu se objevuje i v pracích pod souhrnným názvem Smart, kterými se dlouhodobě zabývali studenti ateliéru Grafický design 1. Oproti tomu Grafický design 2 pracoval na projektu autorské knihy na vzrušující téma Strašidelný zámek.

Osobnost architekta Adolfa Loose (1870–1933) propojila zadání klauzurních prací několika ateliérů (Sklo, Design keramiky, Produktový design a Přírodní materiály). Je příznačné, že odkaz významného evropského architekta a designéra se stal odrazovým můstkem k velmi různorodým a překvapivým interpretacím.

V některých ateliérech se zadání zrodilo ze situace vzniklé v důsledku karantény. Obzvláště silně téma izolace rezonovalo v ateliéru Fine Art - Photography, kde studují zahraniční studenti. Individuální příběhy zachycují témata Autoportrét a Vnitřní prostor v době sociálního oddálení Ateliéru aplikované a reklamní fotografie. Podobně jsou zaměřená témata Environment, Tělo, Dokument ateliéru Fotografie.

V ostatních ateliérech dali vedoucí přednost individuálním zadáním, volnému výběru tématu nebo se zaměřili na konkrétní techniku.

Letní sklizeň je tedy obvyklou přehlídkou klauzurních prací, ale zároveň sumarizací náročného období, které prověřilo schopnosti vedení fakulty, pedagogů a studentů komunikovat, fungovat a sdílet náročné pracovní a osobní situace v podmínkách, jež si na začátku letního semestru nikdo nedovedl představit.

Prezentace a více informací:

Letní sklizeň https://fud.ujep.cz/sklizen

Deam team: https://fud.ujep.cz/dreamteam

FUDstream: https://fud.ujep.cz/fud-stream

Facebook event Letní sklizeň 2020: https://www.facebook.com/events/715201845906098

Instagram https://www.instagram.com/fud_ujep PR FUD UJEP

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu