Design Cabinet CZ

12.01. 2020 - 01.05. 2020

Lípy a sakury: Proměny lidické krajiny

Výstavy

Do 1. května 2020 trvá v Lidické galerii - Památníku Lidice velmi zajímavá výstava Lípy a sakury: Proměny lidické krajiny.

Jméno a osud vesnice Lidice na Kladensku jistě není třeba nikomu připomínat. Před druhou světovou válkou to byla malebná vesnicí, jež se rozkládala v údolí potoka, obklopena sady a polnostmi. Události noci z 9. na 10. června 1942 navždy zvrátily životy obyvatel obce i pokojný ráz místní krajiny. Ve jménu pomsty za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zavraždili nacisté lidické muže, ženy a děti odvlekli do koncentračních táborů a jednotlivá stavení vesnice vypálili. V následujících měsících srovnaly říšské pracovní služby všechna stavení v obci se zemí, pokácely sady a aleje, zahladily staleté cesty, změnily tok potoka a zavezly rybník, který se nacházel ve středu vesnice. Na místě původní obce zůstala po skončení války jen pustá pláň.

Zdrcující zprávy o zkáze Lidic poskytly celému světu svědectví o nelidských záměrech nacistického režimu a bylo to poprvé, kdy se plně vyjevila jeho zrůdnost. Již v průběhu druhé světové války začaly vznikat iniciativy na podporu výstavby nových Lidic, pro které obnova obce znamenala příslib porážky nacistické ideologie i lepší budoucnosti. Architektonické návrhy na obnovu Lidic měly být zpracovány s ohledem na politické, sociální a mravní poselství obce, i její národní a mezinárodní význam. Řešení podoby pietního území, nového sídliště i symbolického přechodu mezi oběma místy, jímž se stal Růžový sad přátelství a míru, odráželo převládající vliv modernismu a hledání národního výrazu při utváření nové podoby krajiny.

Výstava Lípy i sakury: Proměny lidické krajiny představuje dobové fotografie, umělecká díla i různé druhy rostlin, jež vyprávějí pohnutou historii lidické krajiny. Proměny lidické krajiny ukazují, nakolik podoba krajiny zrcadlí dění ve společnosti a zároveň svým charakterem toto dění utváří. Architektonický a osazovací plán vytvořený na základě vítězných návrhů položil základy krajinným prvkům, jež v průběhu nadcházejících desetiletí začaly žít svým vlastním životem.

Výstava proto návštěvníky provází historickou podobu lidické krajiny i jejím vývojem od konce 40. let až do současnosti. Téma  možné revitalizace pietního území Lidic zaujal Design Cabinet CZ, který oslovil české a moravské univerzity a vysoké školy, aby se do něho zapojily. Nakonec se projektu zúčastnili studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Návrhy revitalizace pietního území studenty designu, kteří vidí lidickou krajinu z jiných úhlů a premis, otevírají diskusi o úloze krajinných prvků při obnově pamětních míst.

Součástí výstavy je i velkoformátová kresba Lidic, která prostřednictvím interaktivních prvků otevírá téma permakulturního zahradnictví, a edukativní část s tematickými aktivitami, jež zahrnují mimo jiné modelovací prostředí pro analýzu změn terénu s názvem Tangible Landscape.

Lidická galerie, Památník Lidice

Otevřeno denně, v listopadu až březnu 9:00–16:00, duben až květen 9:00–17:00

 

Lenka Žižková

Foto Jan Kolský

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu