Design Cabinet CZ

11.09. 2022 - 11.09. 2022

Mezinárodní porota soutěže o Národní cenu za studentský design rozhodla

Soutěže

8. září 2022 zasedala v plzeňském DEPO2015 mezinárodní porota soutěže o Národní cenu za studentský design 2022, aby rozhodla, kdo ze studentů získá ocenění národní cena, excelentní design nebo studentský design.

Porota pracovala ve složení Mgr. Gabriela Ondrišáková / Slovenské centrum dizajnu a Slovenské muzeum designu, Slovensko – předsedkyně poroty; MgA. Lucie Lobotková / DEPO2015 a Design Cabinet CZ – místopředsedkyně poroty; MgA. et Mgr. Klára Hegerová / Krásná práce; MgA. Štěpán Holič / Lemon Design a UGD, MgA. Alexandra Griz Antkowiak / Studio Rumtuntun, Polsko, BcA. Lukáš Pumpr / Grafické studio Petrohrad; MgA. Daniel Šmíra / Oficina Design. Porotkyně akad. soch. Alexandra Horová (nakladatelský dům Albatros Media) a PhDr. Iva Knobloch. Ph.D.(Uměleckoprůmyslové museum Praha) těsně před zasedáním poroty onemocněly.

Tajemnici poroty dělala PhDr. Lenka Žižková (ředitelka soutěže, Design Cabinet  CZ), její zástupkyní ing. arch. et MgA. Květa Čulejová (Ateliér RSAA a Design Cabinet CZ). Organizaci zasedání připravily produkční Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a FDU LS MgA. Irena Henzl Velichová a BcA. Zuzana Duspivová. Výstavu NOMINACE!!!, v níž jednání probíhalo, postavili studenti  Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jonáš Jagerčík, Ondrej Adamec a Klára Kocúriková.

Do soutěže se přihlásilo 142 prací 163 autorů. Soutěžilo 117 prací. Do nominací postoupilo 63 prací. Porota posuzovala 9 prací v kategorii Aplikace, projekt, 26 prací v kategorii Kniha, 10 prací v kategorii Typografie, 10 prací v kategorii Vizuální styl a 8 prací v kategorii Plakát.

Porota rozhodla o udělení Národní ceny za studentský design 2022 *GRAND, Národní ceny za studentský design 2022 *JUNIOR, 6 ocenění Excelentní studentský design 2022 a 7 ocenění Dobrý studentský design,

Zvláštní ceny

Vedle ocenění, o kterých rozhoduje mezinárodní porota, udělují nezávisle na jejím hodnocení zvláštní ceny rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové/UMPRUM, děkan Fakulty umění a designu UJEP – Exit Design, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, předseda správní rady Nadace SUTNAR - NADACE RADISLAVA A ELAINE SUTNASROVÝCH, nakladatelský dům Albatros Media, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Asociace užité grafiky, Nadace českých výtvarných umění a brněnské studio ATAK Design.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Výstava všech nominovaných prací NOMINACE!!! probíhá v kreativním prostoru DEPO2015 od 9. 9. 2022 do 30. 9. 2022. V Praze se představí oceněné a vybrané nominované práce na výstavě NOVÝ (Z)BOŽÍ)! v Galerii Českié spořitelny v Rytířské ulici od 6. 12. 2022 do 15. 2. 2023.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v plzeňském kreativním prostoru DEPO2015 30. září 2022.

 

Lenka Žižková     

Foto: Pavlína Lindová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu