Design Cabinet CZ

11.11. 2014 - 11.11. 2014

Národní cena za studentský design 2014: Výsledky soutěže

Soutěže

Národní cena za studentský design /
Czech National Award for Student Design


Tomáš Procházka
Mobilní aplikace jízdních řádů Sentence / Public transport mobile application Sentence
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design, Praha


Porota vyzdvihuje na aplikaci Sentence především velký potenciál a přínos pro běžného člověka, kterému je bez jakékoliv interakce, pouze na základě vyhodnocení pravidelných zvyklostí a polohy uživatele, dodán údaj o odjezdu nejbližšího a nejvhodnějšího spojení městskou dopravou. Aplikace předvídá uživatelovo chování a snaží se predikovat kontext, ve kterém se člověk nachází.
/ Jury stresses significant contribution of the application Sentence for passengers. It provides users with information about departure of the earliest link without any interaction only on the base of their position and habitual custom. The application foresees user's actions and is trying to predict his/her situation.

Odměny firem
*od Českých center získává autor letenku a rezidenční pobyt v některé ze světových metropolí s jejich sídlem *od firmy Heineken Česká republika, a.s. dvoudenní pobyt pro dvě osoby na Milan Design Week včetně ubytování na dvě noci a letenek * luxusní hodinky značky Prim od firmy ELTON hodinářská, a. s. * týdenní zápůjčku elektromobilu smartelectric drive od firmy E.ON Česká republika s.r.o. * produkt
firmy IKEA Česká republika, s.r.o. *produkt firmy Tescoma s.r.o. *roční předplatné časopisu Font *roční předplatné časopisu Brand & Stories

Národní cena za studentský design
/
Czech National Award for Student Design*JUNIOR


Rozálie Vašíčková
Vizuální identita Divadla D21/ Visual identity of D21 Theatre
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha / Graphic School Prague

+ Cena časopisu Architekt/Award of Architect Magazine

Jednoduché, stylové, graficky invenční a uživatelsky příjemné - tak lze označit nově vytvořenou vizuální identitu divadla D21, která komplexně ztvárňuje vzhled od loga, vstupenek, programu, přes plakáty a web stránky až po grafické pojednání vstupního prostoru, kterým jinak ničím zajímavý objekt a veřejný prostor získává na přitažlivosti a dynamice a láká do svého nitra.
/ Simple, stylish, graphic creative, and user-friendly - these are apt characteristics of newly created visual identity for the D21 theatre. The design includes logo, tickets, format of programme, posters, and web pages. Moreover, the graphic design solution of entrance gives the not interesting public space attractiveness inviting us to enter.

Odměny firem
*produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

*produkt firmy Tescoma s.r.o.
*roční předplatné časopisu Architekt
*oční předplatné časopisu Font

*roční předplatné časopisu Brand & Stories

Excelentní studentský design / Excellent Student Design


1. Matěj Hanauer, Petra Roubalová
Pozvánky pro galerii TIC / Invitations for The TIC Gallery
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design Praha


V galerii TIC se rozhodli pěstovat květinu. Jasný motiv symbolizující program galerie. Mládí, růst, vývoj a také nejistota. Co z toho vyroste? Porota doporučuje hodně zalévat.
/ It was decided to cultivate a flower in TIC Gallery. The motive is clear: youth, growth, development but also uncertainty. What will be grown? Jury recommends to water carefully.

Odměny firem
*produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

*produkt firmy Tescoma s.r.o.
*předplatné časopisu Brand & Stories

2. Markéta Steinert
Vizuální identita malé divadelní scény Divadlo v Řeznické/Visual identity of small theatre Divadlo v Řeznické
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design Praha

Práce představuje jednoduchý, výrazný vizuální styl založený na variabilních černobílých rastrech. Přináší osobitý výraz malé progresivní divadelní scény.
/ The work presents an easy but striking visual style based on variable black-and-white raster graphics. It brings a specific appearance to the small progressive theatre.

Odměny firem
*produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

*produkt firmy Tescoma s.r.o.
*předplatné časopisu Brand & Stories

3. Anna Štysová
Je to potřeba - role autora, kurátora, instituce, grafického designéra.
/ It Is Needed - the role of curators, institutions, and graphic designers...
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně/Faculty of Fine Arts Brno University of Technology

Kniha otevírá diskusi o roli grafického designu ve spolupráci s galerijními institucemi a kurátory a nechává nahlížet pod pokličku těchto spoluprací. Její forma respektuje koncept knihy.
/ The book opens discussion about the role of graphic design cooperating with gallery institutions and enables to get to know details of the cooperation. The form respects concept of the book.

Odměny firem
*produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

*produkt firmy Tescoma s.r.o.
*předplatné časopisu Brand & Stories

4. Martin Vácha
Pět autorských písem a jejich prezentace Displaay / Five fonts and their presentation Displaay
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design Praha

Projekt přináší pět nových písem, které jsou originální svou kresbou a kompletní znakovou sadou.
/ The project introduces five types of new
fonts that are original both by their designs and character sets.

Odměny firem
*produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.

*produkt firmy Tescoma s.r.o.
*předplatné časopisu Brand & Stories

Dobrý studentský design / Outstanding Student Design


1. Lucie Zelená
Autorský fanzin o krajině Tvar / Author´s fanzine about landscape Shape
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem / Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cena Asociace užité grafiky a grafického designu / Award of Association of Graphic Arts and Design

Práce představuje zajímavý a kreativní způsob zpracování. Tento přístup v grafické a lineárně ilustrativní podobě posouvá formy v oblasti grafického designu. I zvolenou oblastí geomorfologie, kterou se zabývá a snaží kodifikovat, působí velmi inovativně.
/ This work presents an interesting and creative attitude.The concept in graphics and illustrative principle moves the forms of graphics statement to new levels in geomorphology and brings innovations.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

Zvláštní ocenění
Autorka získává od Asociace užité grafiky a grafického designu získává finanční částku 3 000 Kč.

2. Kristýna Greplová
Publikace o Ateliéru grafického designu a nových médií VŠUP More Work
/ Publication on Atelier of graphic design and new media AAAD More Work
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design Praha

+ Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
/ Award of the Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň

Práce představuje špičkový design a množství invence.Toto kolektivní dílo se obhajuje samo, a není k tomu mnoho co dodávat. Je po všech stránkách dokonalé, jako dobře vybroušený briliant.
/ The work presents top design with a lot of invention. It is a result of team cooperation and its quality is evident at first sight. Perfection of this work resembles beauty of cut diamond.

+ Cena profesionálních designérů ČR

Publikace je silná samotným námětem. Sjednocuje určité období ateliéru grafiky plné rozmanitých prací do grafického celku. Profesionální je také celková spolupráce autorů při jejím vzniku.
/ Publication itself is impressive by its topic. It unites certain period of the graphic studio, full of various works, into one graphic concept. Moreover, the publication is obviously a result of the top level professional cooperation.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční částku 10 000 Kč
Od Unie profesionálních designérů získává diplom

3. Patrik Antczak
Didaktická pomůcka Alfabeta / Teaching aid Alfabeta
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem / Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cenu Exit design děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
/ Exit Design Award of the Dean of the Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

Oceněná práce je ojedinělým počinem, který je určen pro děti a má charakter didaktické pomůcky aktivně integrující svět grafického designu, typografie a primárního vzdělávání. Důraz na edukativní aspekty je citlivě propojen s motivací dětí ke hře, manuální zručnosti a nenásilnému poznávání tajů písma a jeho estetických zákonitostí.
/ The award-winning work is a unique feat that is designed for children. It is a teaching aid that integrates the world of graphic design, typography, and primary education. Emphasis on educational aspects is sensitively linked to motivation children to play, manual dexterity, and step-by-step getting to know secrets of font and their aesthetic principles.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autor získává od děkana Fakulty umění a desígnu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem cenu Exid design spojenou s finanční částkou 30 000 Kč.

4. Dita Krouželová
Infografika ve veřejném prostoru Památník 1. českého aviatika Ing. Jana Kašpara v Pardubicích
/ Info-graphic in public space The Memorial of the First Aviator Ing. Jan Kašpar in Pardubice
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design Praha

+ Cena časopisu Architekt / Award of Architect Magazine

Symbolická ranvej, situovaná jako památník na Třídě Míru v Pardubicích, výrazným a neotřelým způsobem připomíná slavného místního rodáka, průkopníka letectví Jana Kašpara.
/ The symbolic runway as a memorial in Třída Míru, Pardubice commemorates the famous aviation pioneer Jan Kašpar (born in Pardubice).

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Roční předplatné časopisu Architekt


5. Monika Bolechová
Příběh buku - autorská kniha o lidech, kteří vyryli své monogramy do kůry stromů
/ The Story of Beech - author´s book about people who carved their initials in tree bark
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem / Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

+ Cena Nadace českého výtvarného umění / Award of The Foundation of Czech Fine Arts

Práci Příběh buku oceňujeme za zvolený autorský přístup k podanému tématu. Za lidský přístup, který nehledá jen senzaci, ale dokumentuje lidskou lásku a její příběhy v monogramech vyrytých do kůry buku. Je to příběh konkrétního stromu a konkrétních lidí.
/ We put value on the work „The Story of Beech", due to the author´s attitude to the topic. The concept is not only a shallow impression but it describes the human relations carved in the bark of the tree. It is a story of the tree and peoples related to it.

Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.
Zvláštní ocenění
Autorka získává od Nadace českého výtvarného umění finanční částku 3 000 Kč.

6. Lucia Mlynčeková
uptn.sk - nový flexibilný čitateľný urbanistický plán mesta Trenčína / uptn.sk - a new flexible readable urban plan of Trenčín
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / Academy of Fine Arts and Design, Bratislava


Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.


7. Markéta Steinert, Marek Šilpoch
Zazipovaná publikace Umělec, vila a bazén / Zipped book Artist, Villa, and Pool
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design Praha


Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.


8. Barbora Dušátková
Sbírka poezie Magorova mystická růže / Book of poetry The Magor's Mystical Rose
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha / Graphic School Prague


Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.


9. Pavel Mrňous
Jednotný vizuální styl nakladatelství Atlantis, design knižních edic / Visual identity for Atlantis Publishers, book series design
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně / Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín


Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.


10. Martin Pulicar
Mapování odvrácené tváře Brna Hic sunt leones / Mapping the dark side of Brno Hic Sunt Leones
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně / Faculty of Fine Arts Brno University of Technology


Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.


11. Mariana Tutschová
Autorská kniha Zkratky / Author's book Shortcuts
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem / Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem


Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.


12.Jana Hylmarová
Pop up kniha pro děti Do lesa / Pop up book for children Into the Forest
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň


Odměny firem
Produkt firmy IKEA Česká republika, s.r.o.; produkt firmy Tescoma s.r.o.

Zvláštní ceny / Special awards:


Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
/ Award of the Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň


1. Jan Škuta
Autorský grafický projekt Grafický design ve službách dobra a zla / Authorial graphic project Graphic Design Serving Good and Evil
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně / Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín


Na práci oceňujeme její preciznost, grafickou čistotu a zdařilou reflexi klasiků.
/ We appreciate precision of the work, its graphic purity, and well done reflection of classics.

+ Cena Finezza design / Award of Finezza Design

Práce výborně vystihuje pravou podstatu designu. Grafický design umožňuje především rychlou a intuitivní orientaci mezi chaosem informací, který je stigmatem dnešní informační doby. Sloužil především v marketingu a snadné orientaci mezi výrobky. Množství obecných informací z obyčejného života člověka poslední dobou exponenciálně přibývá a většina lidí neumí rozlišovat informace na validní a in-validní. Proto je dle našeho názoru nezbytné "atributizovat" i tento okruh informací veřejného života, na což práce trefně poukazuje.
/ This work excellently captures the true nature of design. Graphic design enables quick and intuitive orientation in the information chaos that is a symptom of contemporary age. It has mainly served in marketing to provide easy orientation in products. Quantity of general information about human life is rapidly increasing recently and most people cannot distinguish valid and invalid information. Therefore, it is necessary in our opinion to emphasize this aspect of the information and this work aptly point out on it.

Autor získává
*od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční odměnu ve výši 6 000 Kč. *od firmy Finezza design získává diplom za FINEZZA design, knihu Kobo Book o významném českém designérovi a zakladateli Design centra České republiky - Karlovi Kobosilovi, designový doplněk a možnost 14 denní stáže v atelieru Design ATAK2. Marie Novotná Ilustrované povídky Raye Bradburyho Hrůza kouzel budoucích
/ Illustrated Tales of Ray Bradbury Hrůza kouzel budoucích
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Plzeň


Oceňujeme především osobitý postoj k autorovi Ray Bradburymu / We appreciate primarily the distinctive approach to the author.

Autorka získává
Od děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získává finanční odměnu ve výši 4 000 Kč.

Cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
/ Award of the Dean of Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín


Barbora Mašková
Vizuální styl rodinného včelařsví Beeland / Corporate identity of small beekeeping Beeland
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha / Michael school - Secondary school and College of Advertising and Art, Praha


Práce představuje komplexní přístup při zpracování vizuální identity produktu, propagačních materiálů i pracovních pomůcek a minimalistické barevné pojetí i tvarosloví odkazující na produkt samotný.
/ The work represents a comprehensive approach to the visual identity of the product, promotional materials, work equipment, and minimalist colour concept and morphology referring to the product itself.

Autorka získává
Od děkanky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně získává finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze/Award of Director of Museum of Decorative Arts in Prague


Alžběta Surá
Kniha pro nevidomé Tráva roste / Book for sightless people Grass Grows
Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
/ Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Design pro hendikepované je u nás stále výjimkou. Oceňuji, že autorka práci zpracovávala a konzultovala přímo s nevidomými, a pracovala tak i v duchu skandinávského designu Design for everybody. Forma autorské knihy je vyhledávaným objektem pro sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
/ Design for handicapped people is still rare in our country. I appreciate that author cooperated with sightless people and thus she was working in the Scandinavian way of Design for everybody. The author's book is a sought-after object for collections of Museum of Decorative Arts in Prague.

Autorka získává
Autorka získává možnost odkoupení díla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze za přiměřenou finanční odměnu.

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze
/ Award of Society of the Museum of Art and Crafts Friends


Jakub Novotný
Vizuální styl galerie současného umění Topičův salon / The visual style of the gallery of Contemporary Art The Topič´s Salon
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha / Graphic School Prague


Oceňujeme nápadité grafické řešení propagačních materiálů galerie, které vytvářejí její ucelený, nepřehlédnutelný a zapamatovatelný vizuální styl.
/ We appreciate the original graphic solution of promotional materials for the gallery that represents its complete, striking, and impressive visual style.

Autor získává
Autor získává od Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Cena novinářů


Alžběta Surá
Kniha pro nevidomé Tráva roste / Book for sightless people Grass Grows
Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
/ Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

Petr Daneš, Adéla Galbavá, Petra Koutná
Studentská výstava designu About Layabouts/ Student design exhibition About Layabouts
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

/ Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlín

+ Cena Design Cabinetu CZ
+ Cena veřejnosti

Nominace / NominatiosRadka Bartošová
Vizuální identita National Stone Centre / Visual identity National Stone Centre
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem


Petr Belák
Vizuální identita pro reprezentační Ples UTB 2014 /Visual identity Gala Ball UTB 2014
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně


Martina Bořecká
Můj život v plakátech - Zranění / My Life in the Posters - Injury
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni


Barbora Cekotová
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Katalog pro Archiv H+Z - středisko moderního českého cestovatelství 20. století
/ The Museum of Southeast Moravia in Zlín -Catalog for Archives H+Z - the centre of modern Czech traveling in 20th century
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně


Martina Cejpová
Cestovní průvodce Tvoje Praha / Travel guide Your Prague
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem


Markéta Červená
Komiks Choking Hazard / Comic Choking Hazard
Vyšší odborná škola a Střední škola Vansdorf


Petr Daneš, Adéla Galbavá, Petra Koutná
Studentská výstava designu About Layabouts / Student design exhibition About Layabouts
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně


Denisa Fajdeková
Fotografie Osvoboď svou mysl -Hlava v oblacích / Photo Free Your Mind - Head in the Clouds
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, p. o. ve Štětí


Veronika Holíková
Redesign knihy Kapitoly z dějin grafického designu / Redesign of book The Chapters of History of Graphic Design
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně


Andrea Houšková
Interaktivní dětská kniha Ilustratórie / Interactive children's book Ilustratórie
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha


Kristína Jandová
Komiksový projekt Absurdita s písmem Agomen / Comic project Absurdity utilizing the Agomen font
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně


Adrian Jansa
Akcidenční font Klinika grotesk / Display font Clinic Grotesque
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem


Nela Klímová
Redesign časopisu Solidarita / Redesign of The Solidarity Magazine
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně


Juraj Kotian
Rychlé občerstvení - plakáty proti rychlému občerstvení / Fast Food - Anti-Fast Food Posters
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně


Sergey Lelyukh
Fashion fotografie Cizorodost / Fashion photographs Extraneousness
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni


Marie Olivová
Vizuální identita pro Slovácký komorní orchestr Umíme hrát / Visual identity for Slovácký komorní orchestr Umíme hrát
Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště


Anna Pospíšilová
Vizuální styl pro Muzeum Vysočiny/ Corporate identity of The Museum of Highlands
Střední umělecká škola grafická, Jihlava


Kateřina Růžičková
Soubor fotografií Víkend v Rajské zahradě / Set of photographs Weekend in the Garden of Eden
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové


Jan Šindler
Autorské písmo Maturia / Type Face Maturia
Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary


Tatjana Spasskova
Autorská kniha Švédské pohádky / Author's book Swedish Fairy Tales
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni


Jakub Spurný
Iniciálová abeceda AM / Illustrated alphabet AM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


Vít Škop
Situační deník 24/24/24 / Situational diary 24/24/24
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


Vít Škop
Vizuální styl pro festival klasické hudby Dvořákova Praha 2014 / Visual style for classic music festival Dvorak Prague 2014
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


Klára Štefanovičová
Kompletní zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky / Complete elaboration of Karel Čapek novel War with the Newts
Střední škola průmyslová, Hodonín


Lucia Tomaschová
Jednotný vizuální styl květinářství Hiiris / Corporate identity of florist´s Hiiris
Technická univerzita v Košiciach


Anna Ulahelová
Mediální obraz ženy Error 404:Anku nelze zobrazit/Media image of woman Error 404:Anka Can Not Be Displayed
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě


Juraj Vačko
Jednotný vizuální styl pro knižní vydavatelství Timshel / Corporate identity for Timshel Book Publisher
Technická univerzita v Košiciach


Jan Voharčík
Vizuální styl pro Muzeum Vysočiny / Corporate identity of The Museum of Highlands
Střední umělecká škola grafická, Jihlava


Eliška Zehnálková
Ilustrace ke knize Julesa Verna Dvacet tisíc mil pod mořem a její grafická úprava
/ Illustrations of Jules Verne's book Twenty Thousand Leagues Under the Sea and its graphic design
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Kompletní obrazovou dokumentaci oceněných prací naleznete ZDE.

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu