Design Cabinet CZ

23.06. 2016 - 23.06. 2016

Národní cena za studentský design 2016 vyhlášena!

Soutěže

Design Cabinet CZ společně s Moravskou galerií v Brně a Slovenským centrem dizajnu vyhlašuje 26. ročník soutěže

o Národní cenu za studentský design 2016 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace

(grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační sysrémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.).

Do soutěže se přihlašuje od 1. května 2016 on-line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz v termínu do 23. června 2016.

Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2014 do 30. června 2016.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.

Soutěží se o tituly Národní cena za studentský design 2016, Národní cena za studentský design 2016 * JUNIOR, Excelentní studentský design 2016 a Dobrý studentský design 2016.

Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, institucí a firem.

Ocenění studenti získají finanční odměny, stáže v zahraničí i v ČR a hmotné odměny různých firem.

Vybrané nominované práce budou vystaveny na výstavě Nominace!!! v Moravské galerii v Brně (16.9. – 30. 10. 2016)

Oceněné práce budou  vystaveny na výstavě Nový (z)boží! v pražské galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (11. 11. – 28. 11. 2016).

V následujícím roce by výstava pod názvem New G(o)ods! měla putovat po zahraničí.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v Praze 10. 11 2016.

Registrační poplatek zůstává stejný od roku 2008 (1 000 Kč včetně DPH). Slouží k organizaci soutěže.

Propozice soutěže a průvodce soutěží jsou zveřejněny na webových stránkách studentskydesign.cz, moravska-galerie.cz a scd.sk.

Více informací v přílohách.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu